Nettutdanning - klasseromsundervisning på nett

Heltidsutdanninger på nett

Nettbaserte heltidsutdanninger har undervisning ca. tre dager per uke fra kl. 09:00 til 14:30. Det legges også opp til opptak av undervisnings- og oppgavegjennomganger. Dette gir deg som student den nødvendige fleksibiliteten i opplæringen. I tillegg til nettbasert undervisning gjennomføres to fysiske helgesamlinger i Oslo per semester.

Deltidsutdanninger på nett

Nettbaserte deltidsutdanninger har undervisning en kveld per uke fra kl. 17:00 til 21:00. Det legges også opp til opptak av undervisnings- og oppgavegjennomganger. Dette gir deg som student den nødvendige fleksibiliteten i opplæringen. I tillegg til nettbasert undervisning gjennomføres to fysiske helgesamlinger i Oslo per semester.

Norges Fagakademi

Norges Fagakademi er kjent for å være en skole som er opptatt av den enkelte student. Vi deltar aktivt i din studenthverdag for å gi deg trygghet og en god plattform for å tilegne deg ny kunnskap. Vi bryr oss om våre studenter og er opptatt av å gi tett oppfølging. Derfor tilbyr vi nå nettbaserte utdanninger hvor vi flytter den normale skolehverdagen over på nett. Det vil si at du deltar på interaktiv undervisning hvor du både kan se, høre og ha to-veis dialog med lærere og andre studenter i din klasse. Vi opererer med normale skoleklassestørrelser også i forbindelse med våre nettutdanninger.   Ved våre nettutdanninger har vi like mange lærerstyrte undervisningstimer som ved våre stedbaserte utdanninger. De lærerstyrte timene benyttes til undervisning, oppgaveløsning og oppgavegjennomgang, praktisk arbeid og veiledning.

Fysiske helgesamlinger

I tilknytning til våre nettbaserte utdanninger gjennomfører vi to fysiske helgesamlinger hvert semester. I helgesamlingene har vi, i tillegg til det skolefaglige, fokus på det sosiale, samt å skape et godt, trygt og inkluderende læringsmiljø. Samlingene gjennomføres ved vårt skolested i Oslo, og det er undervisning lørdag og søndag fra kl. 09:00 til 16:00. Fra vårt skolested i Oslo er det fem minutters gange til Oslo Sentralstasjon (Vy og Flytoget) og Oslo Bussterminal. Trikk og T-bane finner du i umiddelbar nærhet til skolelokalene. Det finnes mange overnattingsmuligheter like i nærheten av skolen.

Følgende utdanninger tilbys som nettbaserte med samlinger:

  • Regnskapsmedarbeider – 30 studiepoeng (ett semester på heltid eller to semestre på deltid)
  • HR-medarbeider – 30 studiepoeng (ett semester på heltid eller to semestre på deltid)
  • Lønnsmedarbeider – 30 studiepoeng (ett semester på heltid eller to semestre på deltid)

Eksamener og oppgaveinnleveringer via nett

Du kan levere oppgaver og gjennomføre alle obligatoriske prøver og eksamener hjemmefra via vår nettportal.