Norges Fagakademi har etter en mal fra Folkehelseinstituttet utarbeidet en smittevernveileder for skolens ansatte og studenter. I tillegg til veilederen så har skolen også utviklet en test/øvelse med spørsmål fra veilederen. Denne kan enkelt tas via nett og er elektronisk med spørsmål og svaralternativer. Det er en enkel registrering i forkant av testen med navn, e-post og telefonnummer samt informasjon om hvilket skolested og studie du skal starte på.

Smittevernveileder for Norges Fagakademi

Du kan laste ned smittvernveilederen for Norges Fagakademi på denne linken:  Smittevernveileder Norges Fagakademi.pdf

Du finner med informasjon om Covid-19 (Coronavirus) fra Folkehelseinstituttet på denne linken.