For Regnskapsbehandler gjelder følgende opptakskrav:

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2

Opptak på formelle kvalifikasjoner: Fullført og bestått videregående skole innenfor følgende utdanningsprogrammer:

 • Service og samferdsel
  • Salg, service og sikkerhet, Kontor- og administrasjonsfaget
  • Språk, samfunnsfag og økonomi eller Realfag, Påbygging til generell studiekompetanse
 • Studiespesialisering (språk, samfunnsfag og økonomi)
 • Generell studiekompetanse

Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering:

 • Realkompetanse vurderes opp mot de formelle opptakskravene
 • Minimumsalder for opptak på grunnlag av realkompetanse er at søker fyller 23 år i søknadsåret.
 • Relevant realkompetanse: Andre programområder, eventuelt andre kurs/-utdanninger eller forhold som gir relevant kompetanse eller kvalifikasjoner i forhold til opptak på formelt grunnlag. En helhetlig vurdering av kvalifikasjoner, erfaringsbakgrunn, kompetanse, karakterer og relevant arbeidserfaring vil da bli gjort. Læringsutbyttebeskrivelsene legges til grunn.
 • Arbeidserfaring fra fagområdene regnskap, lønn, økonomi, saksbehandling, arkiv, generelle administrative funksjoner etc.
 • Søker har hatt stillinger som sekretær, prosjektleder/-medarbeider, butikkleder,
 • Utdanning/kurs innenfor eksempelområdene sammen med arbeidserfaring
 • Påbegynt, men ikke fullført relevant videregående opplæring
 • Regnskaps-, økonomi, kassereroppgaver innenfor frivillig /humanitært arbeid

  Eksempler på hva som kan anses som relevant realkompetanse er:

  Relevant arbeidserfaring må være av minst 3 – tre – års varighet på fulltid.