Er du medlem av HK i Norge så kan du melde deg på seminarene uten kostnad for deg.

Webinar-rekken «Selvledelse og personlig merkevarebygging» gir deg innsikt i hele rekrutteringsprosessen, og god forståelse for avgjørende og viktige verktøy for å komme i betraktning. Å være jobbsøker i 2022 er en heltidsjobb. Vi utforsker egne ressurser, talent og faglig kompetanse, noe som er svært viktig hvis jobben eller bransjen ikke eksisterer lengre. 

HK i Norge tilbyr nå deg som er medlem i HK kurs i å søke jobb. Dette er et gratis tilbud, og webinarene er lagt opp slik at du har stor grad av fleksibilitet i forhold til hvilke deler du vil delta på. Totalt består webinarrekken av fire moduler og vi anbefaler deg å delta på alle i rekkefølge

Du melder deg på de ulike webinarene lengre ned på siden.

Modul 1 - Forberedelse til CV og søknad – Tanker om egne ressurser og erfaringer. Ett webinar á 3 timer. 
Modul 2 - Arbeidsmarkedskunnskap, søknad og CV. To webinarer á 3 timer. 
Modul 3 - Språk, kommunikasjon og personlig markedsføring. Ett webinar á 3 timer. 
Modul 4 - Intervju, nettverk og nettverksutvikling. To webinarer á 3 timer.  

Alle deltakere får også tilgang til det digitale karriereveiledningsprogrammet «Karriereverktøy». 
Etter gjennomført webinarrekke vil medlemmer som ønsker det ha tilbud om ekstra gruppebasert samling hvor man får bistand i utformingen av CV og søknad.  

Handel og Kontor i Norge gjennomfører webinarene i samarbeid med Norges Fagakademi. 

Hvis du melder deg på uten å være medlem i HK, vil du måtte dekke kostnadene ved webinaret selv.

For deg som ikke er medlem i HK

Hvis du ikke er medlem i HK og vil melde deg inn, kan du gjøre det via denne lenken https://hkportal.azurewebsites.net/register

Etter at du har betalt den første kontigenten kan du melde deg på webinarene. 

Du melder deg på ved å klikke på det webinaret du ønsker.

Påmelding til webinarer for HK i Norge