Mer om innholdet i kursmodulene

Modul 1:  Forberedelse til å skrive CV og søknad

Et webinar á tre skoletimer

 • Hvilke skjulte ressurser og talenter har du?
 • Hvilken kompetanse har du som kan brukes i andre bransjer?
 • Hvordan kan frivillighets- og organisasjonsarbeid styrke dine muligheter?
 • Kan et yrkesskifte belaste helsen eller kanskje bedre uhelse?
 • Hva er fordelen ved å se på et nytt yrke eller utdanning?
 • Hvordan påvirker holdningene våre oss i endringer?

I dette webinaret fokuserer vi på dine karriereferdigheter og erfaringer. Antageligvis har du ferdigheter og kunnskap du ikke tenker over. Når du reflekterer over dette kan dine verdifulle og genuine ferdigheter gjøre at søknaden din, CVen din og presentasjonen av deg selv blir bedre. Individuell spissing av søknad og CV er avgjørende for å bli tatt med i betraktningen når du søker jobb. Derfor må du unngå massekopiering.

Modul 2:  Lær å skrive søknad og CV

To webinar á tre skoletimer

Vi anbefaler at du har tatt modul 1 - forberedelse til å skrive CV og søknad, før du deltar på dette webinaret.

 • Hvilke kanaler er effektive når du søker jobb?
 • Hva ser arbeidsgiverne etter?
 • Hvordan analyserer du en annonse og en jobb før du søker?
 • Hvordan foregår rekruttering i bemannings- og rekrutteringsbyråer?
 • Hvordan skriver du en profesjonell søknad til offentlige og private arbeidsgivere?
 • Hvilke krav og forventninger har du, og hvilke har din kommende arbeidsgiver?

CV

 • Lær å skrive en profesjonell CV med dine genuine styrker og å utvikle et språk for å presentere disse styrkene.
 • Hva må du vite om å legge CV-en din på LinkedIn og i sosiale medier?
 • Hvordan lager du en digital CV og bruker jobbdatabaser (f.eks. Webcruiter)?
 • Hvordan presenterer du holdninger, verdigrunnlag og personlighet?
 • Hvordan presenterer du referanser og holder dem ved like?
 • Hvordan bruker du attestene dine?
 • Hvordan dokumenterer du dine prestasjoner og resultater?

 

I disse to webinarene får du profesjonelle tips for å bygge en konkret, tillitsvekkende og attraktiv CV og søknad.  Du lærer også om markedsføring av deg selv som jobbsøker.

Modul 3:  Språk, kommunikasjon og personlig markedsføring når du søker jobb

Et webinar á tre skoletimer

Hva du må vite om språk og kommunikasjon

 • Hva må du vite om non-verbalt språk, og å formulere deg skriftlig og muntlig?
 • Hvordan definerer språket oss?

Hvordan markedsfører du deg?

 • Din profil på sosiale medier – «Hva ønsker du omgivelsene skal tenke om deg?»
 • Lær å markedsføre egne kunnskaper, ferdigheter og egenskaper.
 • Markedsorientering - finn flere aktuelle yrker og bransjer og oppnå interesse fra flere arbeidsgivere samtidig. Bygg din personlige merkevare.
 • Du utvikler et personlig verdidokument - en arbeidsbok - som beskriver deg og følger deg hele karrieren.
 • Hvilke ambisjoner har du, og hvordan formidler du dem?

 I dette webinaret lærer du om å samle informasjon fra de forrige webinarene og utvikle et verdidokument med detaljert og fullstendig kartlegging av dine styrker. Vi ser også på hvordan arbeidsgivere innhenter informasjon. Vi gir deg tips om hvordan du markedsfører deg i sosiale medier og hvordan du følger med på attraktive arbeidsgiveres bevegelser på sosiale medier. «Vises du ikke, finnes du ikke.»

 

Modul 4:  Jobbintervju og nettverk

To webinar á tre skoletimer

 

Hva du må kunne om å gå i intervju

 • Hvordan forbereder du deg og gjennomfører et intervju?
 • Hvordan håndterer du ulike typer av intervjuer:
  • Gruppeintervju
  • Audition
  • En-til-en intervju
  • En-til-flere intervju
  • En-til-flere intervju med tause observatører
  • Videointervju
 • Hvordan forklarer du hull i CVen og snur det til noe positivt?
 • Hvordan forbereder du deg til og gjennomfører forhandling av lønn og betingelser?

Om å bygge og bruke nettverk

 • Personlig nettverk
 • Faglig nettverk
 • Digitale nettverk
 • Hvordan bruker du eget nettverk til å søke jobb?
 • Hvordan vedlikeholder du nettverket ditt?

På disse webinarene lærer du å presentere deg selv og hvordan du når igjennom med budskapet ditt og oppnår tillit. CV og søknad er billetten til intervjuet. Det er viktig at du bruker intervjuet til å bygge opp under informasjonen du har gitt om deg selv i søknaden og CVen. Vi vil også snakke om hvordan du forhandler om ansettelsesbetingelser utover lønn og arbeidstid. Du lærer også om hvordan du bruker nettverk. Rundt 70 prosent av jobbene blir besatt gjennom nettverk.

Du får tilgang til et Karriereverktøy

Karriereverktøy er Norges mest brukte profesjonelle verktøy for digital karriereveiledning. Det er helt unikt ved at det inneholder bilder på alle yrker. Dette gjør det enkelt å ta i bruk.

Karriereverktøy kan brukes til å gjennomføre gode skolevalg, studievalg eller jobbvalg. Du kan også bruke det for å kartlegge og utvikle den Karrierekompetansen som er nødvendig for å mestre skolegang og studier eller jobb og karriere.

Å arbeide med Karriereverktøy er en prosess i tre faser. En idefase hvor du utforsker og kartlegger dine egne interesser. En utforskings– og læringsfase hvor du utforsker ulike aktuelle alternativer som er innenfor disse interesseområdene.  En valgfase hvor du bestemmer dine personlige vurderingskriterier for å gjøre et valg. Karriereverktøy er en verktøykasse som består av ulike deler som kan brukes fritt etter ditt behov. Du kan jobbe i Karriereverktøy via egen mobil eller PC/Mac. Verktøyet er enkelt og forståelig.

Du har tilgang til din profil i et år etter oppstart. Dette da vi ser at verktøyet styrker deg på mange områder, gir et løft og er et dynamisk verktøy for reflekterte og kloke valg når tiden kommer til et nytt jobbskifte eller ny kompetanseheving. De aller fleste sier at verktøyet, sammen med undervisningen vi skal gjennomføre, bidrar til økt selvinnsikt og selvtillit, gir bredere kunnskap om jobbmarkedet og styrker kommunikasjonen med aktuelle arbeidsgivere.

Velkommen på webinar!!