Fakta om studiet

Studienavn: Makeup artist

Studiested: Oslo

Oppnådd tittel: Makeup artist

Studiepoeng: 60

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 26. august 2024 (kun dagtid)

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig akkreditert Høyere yrkesfaglig utdanning)

Pris: kr 148 300

Inkludert i prisen er det meste av utstyret du trenger til studiet. Du får utdelt ditt egen profesjonelle kit som inneholder sminke, pensler og mye annet materiell (bare kittet med utstyr har alene en verdi på ca. kr 10 000). I andre semester får du i tillegg et sfx-kit (special effects) med verdi på ca. kr 2 500.

Betaling: Betalingsplanen er tilpasset utbetalingene fra Lånekassen. Ta kontakt hvis du ønsker informasjon om betalingsplanen.

Lånekassegodkjent: Ja

Hvis du vil jobbe både med skjønnsminke og spesialeffekt-sminke

En makeupartist jobber med all forskjønnende makeup. Dette kan være alt fra makeup for brud, foto, fashion/show, reklamefilm, TV. I tillegg jobber de med å skape illusjoner som skadesminke, teatersminke, kroppsmaling og mye mer.

Gjennom studiet lærer du sminkehåndverket fra grunnen av. Du lærer også å jobbe med sminke innenfor en kreativ og kunstnerisk ramme. Studiet er praktisk rettet og det er en rekke praktiske prøver, oppgaver og oppdrag.

Makeupartiststudiet gjennomføres over 1 år som fulltidsstudium på dagtid. Ved gjennomført og bestått studie får du tittelen Makeup artist.

Første semesteret til Makeup artist er tilnærmet identisk med Makeup artist for Fashion & Beauty. Skolen kan, hvis du allerede har gjennomført og bestått Makeup artist for Fashion & Beauty, godskrive første semester, og du kan begynne rett på andre semester på Makeup artist. Du kan også søke opptak direkte til andre semester med tilsvarende utdanning fra andre skoler. Ta kontakt med skolen dersom du vil ha vurdert din utdanning.

Imageakademiet er en del av Norges Fagakademi. Imageakademiet tilbyr også deltidsutdanning innenfor Makeup. Se alle studietilbud ved Imageakademiet på www.image.no

Studiets gang

Veien frem til fagtittelen er spennende og variert. Vi legger stor vekt på praktiske oppgaver og kunstnerisk utvikling.

1. SEMESTER Den første studiedagen inneholder en del administrative oppgaver som gjennomgang av skolens forskrift, fotografering for studiebevis osv. Men allerede fra dag to er du i gang med undervisningen. I løpet av den andre uken får du også utdelt sminkekittet.

Da er du klar for emnet Skjønnsminke. Dette er et stort emne med mye repetisjon der du lærer alt det grunnleggende ved sminkehåndverket. I emnet Stilhistorie lærer du med utgangspunkt i 1900-tallet å se hvordan ytre faktorer påvirker trendene, herunder sminke og styling. Du lærer også å sminke i tråd med trender fra 1920-tallet frem til og med 1990-tallet.

Deretter vil du lære de spesialiserte sminketeknikkene for foto, og få din kreative side utfordret i emnet Fashion makeup. Du lærer også å sette sammen hele komposisjoner i emnene Styling og Hårstyling. Du vil jobbe med fotografer og behandle bilder i emnet IT/Foto. I emnet Airbrush lærer du å sminke for HD i en moderne medieverden. I siste halvdel av semesteret gjennomfører de fleste studentene flere reelle oppdrag i bransjen, samt er utplassert i en bedrift i to uker. Mot slutten av semesteret gis en innføring i hvordan du kan jobbe som frilanser med emnet Forretningsmessig atferd og Brud.

Du vil bli testet i flere av emnene ved en fagavsluttende prøve, og vil i tillegg jobbe med to store oppgaver i stilhistorie og din egen portfolio gjennom semester som du vil bli vurdert på.

2. SEMESTER I det første semestret lærte du det forskjønnende innen make up. I det andre semestret lærer du å skape illusjoner. I emnet Spesialeffekter vil du lære om materialene, teknikkene og utrykkene innenfor SFX., i kroppsmaling vil du lære å male med kroppen som lerret, og i emnet Teater lærer du å skape utrykk for scenen. I Film/TV II bygger du så videre på film-undervisningen fra første semester og lærer å skape og videreutvikle karakterer. I Rettsmedisin vil du dessuten lære om menneskelige skader og død for oppdrag innenfor SFX.

På våren setter klassen i fellesskap opp en utstilling i samarbeid med eksterne fotografer. Du vil her jobbe i gruppe frem mot en utstilling som skal vises for et eksternt publikum. 

I siste halvdel av studiet er det en praksisperiode på tre uker, hvor du vil være utplassert én uke i en bedrift og jobbe to uker med et filmprosjekt. De siste årene har filmprosjektet vært en skrekkfilm, med studentene i en rekke produksjonsroller.

GENERELT Studiet er gjennomgående krevende, med den siste halvdelen av hvert semester som de mest hektiske. Dette kan det være greit å ta høyde for når du planlegger aktiviteter utenfor skolen, som for eksempel jobbing.

Studiedagen er ofte bygd opp på den måten at faglærer først demonstrerer teknikker og viser hvordan han eller hun skaper uttrykk innenfor det aktuelle fagområdet, før du øver på det samme med oppfølging av faglærer og assistentlærer. Studiet er gjennomgående praktisk og kreativt rettet, og i mange av timene jobber du selvstendig frem mot en innlevering eller en annen type oppgave som blir evaluert av faglærer. Du kan gjerne ha med egne ”modeller” til dette, men det er ellers vanlig av studentene øver på hverandre. Til prøvene bør du ha egne modeller, og til eksamen må du bruke eksterne modeller.

Studentene har eget spiserom. Det er ellers regelmessige "klassens time" hvor skolen og studentene utveksler informasjon og tar opp ting til diskusjon.

Forberedende skjønnsminke

Det legges vekt på å skape en felles faglig plattform for studiet. Du vil få ba-siskunnskap innenfor hudpleie, fargelære, hårstyling og skjønnsminke som resten av undervisningen bygger videre på.

Korrigerende skjønnsminke

Du får kunnskaper og ferdigheter i korrigerende sminketeknikker og bruken av disse i ditt arbeid. Du får et solid håndverksmessig grunnlag for å kunne tilpasse og korrigere sminke ut ifra forskjellige modeller/kunder, og å kunne se egenart og særtrekk ved den enkelte.

Brudesminke

Du vil lære om forberedelser av hår og sminke til bryllup og bryllupsrelaterte arrangementer, og studentene øve vil øve seg på hverandre.

Fotomakeup

Her vil du lære om bruk av makeup i fotografering, i både sort/hvitt og farger, samt å bruke lys og skygge til korrigering av ansiktsform.

Fashiomakeup

Fashionmakeup er grunnleggende skjønnsminke, og du vil lære teknikker og muligheter for å skape et fashionuttrykk. Emnet bygger på grunnleggende skjønnsminke, og her åpner vi opp for kreativitet, utforskning og lekenhet, og du vil utvikling evnen til å skape kreative uttrykk innenfor helhetlige rammer.

Airbrush

Du lærer bruk av airbrush som verk­tøy innenfor skjønnsminken

Film &/TV1

Emnet skal gjøre deg i stand til å utføre enkle skjønnsminkeoppgaver innenfor reklamefilm, TV og musikkvideo (RTV) samt gjennomføre en enkel karakteroppbygging. Du vil også få kjennskap til ulike rutiner og fagfunksjoner innenfor film og TV. 

Stilhistorie

Her vil du få kunnskaper om stilhistorie fra epokene fra 1920-tallet til 1990-tallet, slik som stilretninger for skjønnsminke, hår og styling, samt de viktigste faktorene som påvirket samfunnsutviklingen generelt og trendene spesielt. Du vil også lære å se sammenhenger til eksisterende trender og utviklingen av trender.

Du vil i dette lære å gjøre enklere hårstylinger, og på egen hånd eller i samarbeid med frisør/hårstylist kunne planlegge og gjennomføre hårstylingen som en del av en helhetlig komposisjon (hår, makeup og antrekk).

I emnet vil du lære om rutiner for lån av klær, behandling av disse og styling av modell med antrekk og tilbehør. Du vi få gjøre fulle komposisjoner (makeup, hår og antrekk) på mindre oppdrag, samtidig som du får et innblikk i hva en fullt utdannet stylist kan bidra med og hvordan en kan samarbeide med denne. Det gjennomføres interessante ekskursjoner til relevante agenturer, pressebyråer, teatre og lignende.

Grunnleggende hårstyling

Du vil i dette lære å gjøre enklere hårstylinger, og på egen hånd eller i samarbeid med frisør/hårstylist kunne planlegge og gjennomføre hårstylingen som en del av en helhetlig komposisjon (hår, makeup og antrekk).

Grunnleggende hårstyling

I emnet vil du lære om rutiner for lån av klær, behandling av disse og styling av modell med antrekk og tilbehør. Du vi få gjøre fulle komposisjoner (makeup, hår og antrekk) på mindre oppdrag, samtidig som du får et innblikk i hva en fullt utdannet stylist kan bidra med og hvordan en kan samarbeide med denne. Det gjennomføres interessante ekskursjoner til relevante agenturer, pressebyråer, teatre og lignende.

IT/foto

Innføring i bildebehandling med bruk av Adobe PhotoShop, både som redskap under studiene og i en fremtidig arbeidssituasjon. Du vil få grunnleggende kunnskap innenfor fotografering, lyssetning og samarbeidet med fotograf.

Forretningsmessig atferd

Emnet forbereder deg på de administrative forholdene og de etiske problemstillingene du vil møte som frilans makeupartist. Vi vil ha fokus på organisasjonsformen enkeltpersonsforetak, hvordan det startes og drives, grunnleggende regnskapsprinsipper, hvilke rettigheter og forpliktelser som følger med og hvordan du kostnadseffektivt kan skaffe deg jobber.

Workshops

Emnet forbereder deg på de administrative forholdene og de etiske problemstillingene du vil møte som frilans makeupartist. Vi vil ha fokus på organisasjonsformen enkeltpersonsforetak, hvordan det startes og drives, grunnleggende regnskapsprinsipper, hvilke rettigheter og forpliktelser som følger med og hvordan du kostnadseffektivt

kan skaffe deg jobber.
Du vil i løpet av studiet gjennomføre to workshops, i henholdsvis fashion og fotomakeup-emnet. Foredragsholdere vil presentere
det siste innenfor sine fagfelt og studentene vil løse spennende oppgaver. Du vil lære om vippe-extentions og ha fokus på kreativ styling av hår.

Utplassering/hospitering

Du vil få 30 timer i utplassering. Skolen vil finne, ev. godkjenne en praksisplass du finner, innenfor i forskjellige deler av bransjen, fra sminkebutikk og hudpleiesalonger til tv-stasjoner og oppsetninger. 

Basic spesialeffekter

Du vil lære grunnleggende teknikkene, materialene og uttrykkene innenfor spesialeffekt­faget, og sette disse til hele uttrykk. Du vil også få jobbe med applikasjonskunst med silikon og PTM, samt prosessen for proteser for å lage en realistisk protesebasert makeup.

Show

Her vil du lære hvordan du kan produsere et eget verk til show/fotoutstilling i samarbeid med ekstern fotograf.

Fakta om studiet

Studienavn: Makeup artist

Studiested: Oslo

Oppnådd tittel: Makeup artist

Studiepoeng: 60

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: 26. august 2024 (kun dagtid)

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig akkreditert Høyere yrkesfaglig utdanning)

Pris: kr 148 300

Inkludert i prisen er det meste av utstyret du trenger til studiet. Du får utdelt ditt egen profesjonelle kit som inneholder sminke, pensler og mye annet materiell (bare kittet med utstyr har alene en verdi på ca. kr 10 000). I andre semester får du i tillegg et sfx-kit (special effects) med verdi på ca. kr 2 500.

Betaling: Betalingsplanen er tilpasset utbetalingene fra Lånekassen. Ta kontakt hvis du ønsker informasjon om betalingsplanen.

Lånekassegodkjent: Ja