Fakta om studiet

Studienavn: Regnskapskonsulent

Studiested: Oslo, Fredrikstad, Trondheim og på Nett

Oppnådd tittel: Regnskapskonsulent

Varighet: 1 år heltid

Utdanningen Regnskapsmedarbeider gir direkte opptak til 2. semester.

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid

28.08.23

Fredrikstad

Heltid

30.08.23

Trondheim

Heltid

04.09.23

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid

04.09.23

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke.

Deltid: kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver 4. lørdag fra kl. 09:00. 

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform 2 til 3 dager per uke kl. 09:00-14:30 + to samlinger over to dager per semester (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 51.400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1.800,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapskonsulent

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Regnskapskonsulent - allsidig utdanning i regnskap, lønn og økonomi

Studiet Regnskapskonsulent er praktisk og direkte yrkesrettet, og tilpasset de krav som stilles til regnskapsarbeidet som utføres i små og mellomstore bedrifter. Studiet gir allsidige kunnskaper og ferdigheter innenfor regnskapsområdet og sentrale tema innenfor lønnsområdet. Gjennom studiet får du god oversikt over regnskaps- og lønnsområdene, og opparbeider gode holdninger knyttet til etterlevelse av gjeldende lover og regelverk.

Du vil lære regnskaps- og lønnsteori som sikrer at du får forståelse for det arbeidet som utføres, sette dette inn i en større sammenheng og gi en underliggende handlingsberedskap basert på forståelse både for faget, yrket og generell bruk av relevante hjelpemidler. Det er lagt opp til utstrakt bruk av informasjonsteknologiske hjelpemidler, og du vil lære å bruke moderne regnskaps- og lønnssystemer som har den funksjonaliteten du trenger for å forberede deg til møtet med arbeidslivet. 

Ved avsluttet utdanning vil du ha tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter til å kunne gjennomføre selvstendig arbeid innenfor regnskaps- og økonomiområder. Dette innebærer å kunne ta ansvar for et regnskap gjennom året, samt kunne jobbe selvstendig med flere sentrale årsavslutningsmomenter. Du vil også få trening i teamarbeid og vil kunne gjennomføre arbeidsoppgaver som del av et team.

Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få tittelen "Regnskapskonsulent"

Utdanningen tilbys som heltidsutdanning ved våre studiesteder i Oslo, Fredrikstad og Trondheim, og som nettbasert utdanning med samlinger. Ved tilstrekkelig antall studenter som ønsker videre påbygging på deltid fra utdanningen Regnskapsmedarbeider til Regnskapskonsulent tilbys også påbygning til Regnskapskonsulent på deltid over ett år. 

Jobbmuligheter 

Våre studenter er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig. Våre tidligere studenter finner du i alle typer bedrifter, ikke bare i regnskapsbyråer. Uansett yrke og bransje er regnskap, økonomi, lønn, budsjettering og fakturering i ulik grad en nødvendig del av virksomheten. Noen vil kombinere arbeidsoppgavene sine innenfor regnskap og økonomi med andre oppgaver i bedriften, noen jobber på regnskapskontor og noen starter egen bedrift.  Har du yrkeserfaring fra en annen bransje fra før, kan det være en fordel for deg. Nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med økonomiforståelse er verdifull for bedriften. Mange regnskapsbyråer, bedrifter og bemanningsselskaper velger å ta kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere. 

Praktisk undervisning 

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle regnskaps- og lønnsprogrammer. Vi benytter det Vismabaserte regnskapssystemet Tripletex som grunnlag for den praktiske opplæringen i regnskap. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.  Påbygningsmuligheter Etter å ha fullført og bestått Regnskapskonsulentstudiet kan du søke deg direkte inn på et påbygningsår. Ved å fullføre og bestå dette året vil du få tittelen Regnskapscontroller. Den totale lengden på utdanningen vil da være 2 år på heltid (4 semestre). Utdanningen Lønnsmedarbeider er også en meget god påbygningsmulighet til utdanningen Regnskapskonsulent. Lønnsmedarbeider tilbys som heltidsutdanning over ett semester (et halvt skoleår) og som deltidsutdanning over to semestre (ett skoleår).

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for bedriften fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuelt skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Du kan lese mer om opptakskravene på denne linken.

Påbygg til Bachelor - Accountancy & Finance

1 år ved Norges Fagakademi + 2 år ved Solent University i Southampton UK

Norges Fagakademi har avtale med Solent University i Southampton som muliggjør at uteksamierte studenter fra utdanningen Regnskapskonsulent kan søke seg inn på 2. året av en 3-årig bachelorutdanning ved Solent. Du kan altså søke om direkte opptak til 2. året av bachelorprogrammet Accountancy & Finance når du har fullført og bestått utdanningen Regnskapskonsulent ved Norges Fagakademi. Vær oppmerksom på at det stilles noen tilleggskrav i forhold til blant annet snittkarakter fra utdanningen Regnskapskonsulent, og at søkere til Solent må ha generell studiekompetanse.

I de to siste årene ved Solent University jobber du med faget innenfor en mer akademisk ramme. Her etablerer du en større dybde i din forståelse av fagområdet. Les mer om utdanningen på Solents nettside på denne linken.

Solent har en egen nettside med informasjon til norske studenter, du finner siden på denne linken.

Emner

Regnskap 1 (inkl. Tripletex) (REGN)

Innføring i regnskapsteori hvor man lærer å føre bilag og avslutte et regnskap etter moderne regnskapsprinsipper. Resultat, balanse, kontoplan, reskontro, periodiseringer, lønn, mva, rabatter og kreditnotaer er viktige tema i dette faget. 

Lønn 1 (REGN)

Emnet gir deg innføring i og forståelse for hvordan et lønnsprogram er bygd opp og fungerer. Du vil jobbe praktisk med et moderne lønnsprogram i opplæringen, og du vil blant annet gjennomføre innleggelse av ansatte, fast lønn og trekk (som f.eks. utleggstrekk, bidragstrekk, fagforening og fri bil). All programvare du trenger får du tilgang til via skolen.

Bedriftsøkonomi 1 (REGN)

I dette emner vil du lære å bruke regnskapstallene til å foreta det som kalles en KRV-analyse (analyse av kostnad, resultat og volum). Utførelse av KRV-analyse er et viktig tema da den ofte gir sentral informasjon til bruk i beslutningsprosesser i bedriften. I tillegg skal du gjennom sentrale tema som pris og mengdetilpasning ved monopol, kostnadsforløpet og priskalkulasjon. 

Prosjektoppgave Regnskapsmedarbeider (REGN)

Dette er en tverrfaglig oppgave hvor du praktiserer dine kunnskaper og ferdigheter gjennom løsning arbeidsoppgaver for en fiktiv bedrift. Du vil jobbe praktisk med fag som regnskap, bilagsføring, periodisering, fakturerering og rapportering. Du vil få ansvaret for lønnsføring og integrering til regnskapet. Oppgaven avsluttes med en dekningspunktanalyse av resultatet du har kommet frem til.

Grunnleggende regneark med Excel (REGN)
Regnskap 2 (inkl Tripletex) (REGN)

Du får praktisk opplæring og kunnskap i daglig regnskapsarbeid. Dette innebærer blant annet hovedbok, kunder, leverandører, føring av bilag, fakturering og mva-oppgjør. Du vil også jobbe med avstemning, skanning, periodisering, rapporter og årsavslutning.

Lønn 2 (REGN)

I dette faget vil du lære bruken av lønnsprogram i praksis. Du kommer blant annet til å foreta lønnsberegninger, utskrifter/rapporter og godkjenning av perioden. Du skal også innom praktiske tema som terminavslutninger og eksportering av data til regnskapsprogrammer.

Bedriftsøkonomi 2 (REGN)

Her vil du gradvis bygge opp forståelse for kostnads- og inntektsanalyse med hovedvekt på produktkalkulasjon og vhrodan gjennomføre denne i praksis. KRV analyse og produktvalg er også temaer du skal gjennom.

Presentasjonsteknikk og kommunikasjon (FELLES)

I dette emnet vil du få kunnskaper og kompetanse om hvordan du skal planlegge og gjennomføre en god presentasjon. Spesielt vil fokus være rettet mot bruk av ulike virkemidler for å nå de målene du har satt deg.

Prosjektoppgave Regnskapskonsulent (REGN)

Dette er en tverrfaglig prosjektoppgave hvor du løser praktiske og relevante arbeidsoppgaver for en fiktiv bedrift. Du jobber med fagene både fra det 1. og 2. semesteret i et komplett prosjekt. Du vil få ansvaret for lønnsføring, terminer og integrering til regnskapet. Prosjektoppgaven avsluttes med en fullstendig dekningspunktanalyse av resultatet for bedriften.

Obligatoriske prøver / eksamen (REGN)

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål. Disse prøvene gjennomføres underveis i studiet.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriftlig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres i slutten av hvert semester.

Fakta om studiet

Studienavn: Regnskapskonsulent

Studiested: Oslo, Fredrikstad, Trondheim og på Nett

Oppnådd tittel: Regnskapskonsulent

Varighet: 1 år heltid

Utdanningen Regnskapsmedarbeider gir direkte opptak til 2. semester.

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid

28.08.23

Fredrikstad

Heltid

30.08.23

Trondheim

Heltid

04.09.23

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid

04.09.23

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke.

Deltid: kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver 4. lørdag fra kl. 09:00. 

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform 2 til 3 dager per uke kl. 09:00-14:30 + to samlinger over to dager per semester (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 51.400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1.800,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapskonsulent

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png