Vedtak om nytt studieår

Styret fattet den 08.06.2022 vedtak om å igangsette nytt studieår (studieåret 2022/2023). Begrunnelsen for beslutningen er at styret fant opptaket høsten 2022 tilfredsstillende i forhold til planer og budsjett, og at styret fant selskapets resultat, likvide- og finansielle stilling tilfredsstillende.

Styret, Norges Fagakademi AS