Vedtak om nytt studieår

I styremøte 07.06.2023 under Sak 13/23 om igangsetting av studieåret 2023/2024 ble følgende beslutning fattet:

Vedtak: Basert på rekruttering høst 2023, fagskolens lærerstab og selskapets økonomi, vedtok styret enstemmig igangsetting av studieåret 2023/2024.

Styret, Norges Fagakademi AS