Vedtak om nytt studieår

I styremøte 04.06.2024 under Sak 13/24 om igangsetting av studieåret 2024/2025 ble følgende beslutning fattet:

Vedtak: Basert på rekruttering høst 2024, fagskolens lærerstab og selskapets økonomi, vedtok styret enstemmig igangsetting av studieåret 2024/2025.

Styret, Norges Fagakademi AS