Fakta om studiet:

Utdanningens tittel: Regnskapsmedarbeider

Gjennomføres i Oslo, Fredrikstad, Trondheim og på Nett

Tittel: Regnskapsmedarbeider

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre) Etter avsluttet utdanning kan du velge å bygge på til Regnskapskonsulent og deretter til Regnskapscontroller.

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid
Deltid

28.08.23
28.08.23

Fredrikstad

Heltid
Deltid

30.08.23
31.08.23

Trondheim

Heltid
Deltid

04.09.23
30.08.23

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid
Deltid

04.09.23
07.09.23

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke.

Deltid: kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver 4. lørdag fra kl. 09:00. 

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform 2 til 3 dager per uke kl. 09:00-14:30 + to samlinger over to dager (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to helgesamlinger hvert semester (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Annen informasjon:

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: kr. 51.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg. 

Opptakskrav Regnskapsmedarbeider

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Regnskapsmedarbeider – et kort, praktisk og yrkesrettet studie

Studiet Regnskapsmedarbeider kvalifiserer for å ivareta regnskaps- og lønnsfunksjoner i små og mellomstore bedrifter i tett samarbeid med øvrige regnskaps- og økonomifunksjoner. Det legges stor vekt på praktisk arbeid gjennom opplæringen, og studiet er bygget rundt arbeidsoppgavene en regnskapsmedarbeider utfører. 

Studiet vektlegger opparbeidelse av praktiske ferdigheter med bruk av informasjonsteknologiske hjelpemidler, og den teoribaserte opplæringen knyttes sammen med bruk av moderne og aktuelle IT-verktøy. Etter endt studie vil du ha forståelse for arbeidet som utføres innenfor regnskaps- og økonomifunksjoner og ha opparbeidet tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å kunne utføre daglig regnskaps- og lønnsarbeid i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Etter gjennomført og bestått studie får du tittelen «Regnskapsmedarbeider».

Utdanningen tilbys som heltids- og deltidsutdanning ved våre studiesteder i Oslo, Fredrikstad og Trondheim, og som nettbasert utdanning med samlinger. 

Du kan bygge på denne utdanningen med 30 studipoeng og bli regnskapskonsulent. Deretter kan du bygge på 60 studiepoeng og bli regnskapskontroller. Les mer om Regnskapscontroller  på denne linken.

Jobbmuligheter

Etter fullført studie er jobbmulighetene gode, og tidligere studenter jobber i regnskaps- og lønnsfunksjoner i alle bransjer. Mange uteksaminerte studenter får også jobb som følge av kombinasjonen av regnskaps- og lønnskompetanse og tidligere annen opparbeidet kompetanse. Har du yrkeserfaring fra en annen bransje, kan dette være en fordel for deg, nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med regnskaps- og lønnskompetanse kan være verdifull for bedriften.

Som følge av at vi har utdannet personell til regnskaps- og lønnsfunksjoner gjennom mange år, er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter innehar etter fullført studie. Mange regnskapsbyråer, bedrifter og bemanningsselskaper tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere. 

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle regnskaps- og lønnsprogrammer. Vi benytter det Vismabaserte regnskapssystemet Tripletex i den praktiske opplæringen i regnskap. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver og prosjekter i samarbeid med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

NB! Hvis du tar Regnskapsmedarbeider som nettutdanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder, er du velkommen til å bruke våre lokaler når du følger nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolested for å få tilgang.

Påbygningsmuligheter

Etter fullført utdanning som Regnskapsmedarbeider vil du ha mulighet til å starte på 2. halvår av vår utdanning Regnskapskonsulent.

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  Dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole eller universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for bedriften fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale/veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuelt skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og arbeidserfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Emner

Regnskap 1 (inkl. Tripletex) (REGN)

Innføring i regnskapsteori hvor man lærer å føre bilag og avslutte et regnskap etter moderne regnskapsprinsipper. Resultat, balanse, kontoplan, reskontro, periodiseringer, lønn, mva, rabatter og kreditnotaer er viktige tema i dette faget. 

Bedriftsøkonomi 1 (REGN)

I dette emner vil du lære å bruke regnskapstallene til å foreta det som kalles en KRV-analyse (analyse av kostnad, resultat og volum). Utførelse av KRV-analyse er et viktig tema da den ofte gir sentral informasjon til bruk i beslutningsprosesser i bedriften. I tillegg skal du gjennom sentrale tema som pris og mengdetilpasning ved monopol, kostnadsforløpet og priskalkulasjon. 

Lønn 1 (REGN)

Emnet gir deg innføring i og forståelse for hvordan et lønnsprogram er bygd opp og fungerer. Du vil jobbe praktisk med et moderne lønnsprogram i opplæringen, og du vil blant annet gjennomføre innleggelse av ansatte, fast lønn og trekk (som f.eks. utleggstrekk, bidragstrekk, fagforening og fri bil). All programvare du trenger får du tilgang til via skolen.

Microsoft Excel (REGN)

I dette faget vil du lære grunnleggende, og noen mer avanserte funksjoner i regnearkprogrammet Microsoft Excel. Dette faget er viktig da Excel vi være et program du benytter gjennom hele studiet.

Prosjektoppgave Regnskapsmedarbeider (REGN)

Dette er en tverrfaglig oppgave hvor du praktiserer dine kunnskaper og ferdigheter gjennom løsning arbeidsoppgaver for en fiktiv bedrift. Du vil jobbe praktisk med fag som regnskap, bilagsføring, periodisering, fakturerering og rapportering. Du vil få ansvaret for lønnsføring og integrering til regnskapet. Oppgaven avsluttes med en dekningspunktanalyse av resultatet du har kommet frem til.

Obligatoriske prøver / eksamen (REGN)

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål. Disse prøvene gjennomføres underveis i studiet.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriftlig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres i slutten av hvert semester.

Fakta om studiet:

Utdanningens tittel: Regnskapsmedarbeider

Gjennomføres i Oslo, Fredrikstad, Trondheim og på Nett

Tittel: Regnskapsmedarbeider

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre) Etter avsluttet utdanning kan du velge å bygge på til Regnskapskonsulent og deretter til Regnskapscontroller.

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid
Deltid

28.08.23
28.08.23

Fredrikstad

Heltid
Deltid

30.08.23
31.08.23

Trondheim

Heltid
Deltid

04.09.23
30.08.23

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid
Deltid

04.09.23
07.09.23

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke.

Deltid: kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver 4. lørdag fra kl. 09:00. 

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform 2 til 3 dager per uke kl. 09:00-14:30 + to samlinger over to dager (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to helgesamlinger hvert semester (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Annen informasjon:

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: kr. 51.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg. 

Opptakskrav Regnskapsmedarbeider

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png