Fagskolen får stadig mer anerkjennelse i det norske utdanningssystemet. 1. juli 2018 ble ny lov om Høyere yrkesfaglig utdanning innført. Dermed ble mange nye dører åpnet for deg som er eller ønsker å bli fagskolestudent. 

Studiepoeng erstatter fagskolepoeng

Fra og med studiestart høsten 2018 får alle fagskolestudenter studiepoeng ved bestått fagskoleeksamen. Studiepoeng har frem til nå kun blitt benyttet for høyskole- og universitetsutdanning, og endringen vil styrke fagskolestudentenes jobbmuligheter ytterligere. Studiepoeng er i næringslivet, innarbeidet som måleenhet for utdanningslengde, og innføringen vil ytterligere styrke fagskoleutdanningenes anseelse.

Hva om du er tidligere fagskolestudent?

Dersom du etter 01.08.2011 har fullført en fagskoleutdanning og fått oppgitt fagskolepoeng på ditt vitnemål, vil du ha mulighet for å få utstedt nytt vitnemål med angivelse av studiepoeng i stedet for fagskolepoeng. Mer informasjon og bestilling av nytt vitnemål kan du gjøre via linken under.

Bestill nytt vitnemål med studiepoeng

Du kan også vedlegge rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet sammen med ditt tidligere fagskolevitnemål som en bekreftelse. Du kan laste dette ned på linken Bekreftelse - studiepoeng.pdf