Alle som får vitnemål fra fagskoler med fagskolepopeng på vitnemålet får studiepoeng som betegnelse for oppnådd læringsutbytte og normert studietid. Fristen for å søke om nytt vitnemål gikk ut 31.12.2020 men dersom du har fagskolepoeng på vitnemålet ditt så kan du laste ned dokumentet under som en bekreftelse.

Har du vitnemål med fagskolepoeng?

Du kan laste ned rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet som sammen med ditt tidligere fagskolevitnemål er en bekreftelse på oppnådd studiepoeng. Du kan laste ned dette dokumentet.