Alle som får vitnemål fra fagskoler får studiepoeng som betegnelse for oppnådd læringsutbytte og normert studietid. 

Har du vitnemål med fagskolepoeng?

Du kan laste ned rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet som sammen med ditt tidligere fagskolevitnemål er en bekreftelse på oppnådd studiepoeng. Du kan laste ned dette dokumentet.