Lær deg redesign og gi gamle tekstiler nytt liv

Dykk ned i spennende emner som gir deg inngående kunnskap om kunsten å gi nytt liv til gamle tekstiler. Gjennom praktisk opplæring lærer du å mestre redesignprosessen og skape unike plagg som bærer ditt personlige preg. Du lærer å benytte både digitale og analoge verktøy, gå gjennom den kreative prosessen med redesign, søm og tekstiler, men du får også en grundig innføring i mote- og tekstilindustrien. 

Bli med på vår morsomme utdanning der du lærer å gi gamle tekstiler nytt liv! Enten det er å sy om en for liten kjole til et kult skjørt, friske opp en gammel genser, eller lage noe helt annerledes av de gamle buksene som har gått av moten - du kan slippe kreativiteten løs! Redesign er ikke bare miljøvennlig, men også bra for lommeboken. Å jobbe med redesign gir deg ikke bare en god mestringsfølelse, men du ender også opp med noe helt eget og unikt.

Utdanningens varighet

Utdanningen tilbys som heltidsutdanning over et halvt år (ett semester), og som deltidsutdanning (kveld) over ett år (to semestre). Utdanningen tilbys i Oslo, Trondheim og som deltidsutdanning på nett med samlinger. Lokalene i både Oslo og Trondheim ligger sentralt og med kort avstand til alle kollektivtilbud.

Emnene i utdanningen:

 • Analog og digital teknikk for redesign
 • Tekstiler og sømrelaterte verktøy
 • Redesign og søm
 • Tekstilindustri og bærekraft

Design1.jpg

Analog og digital teknikk for redesign

I dette emnet jobber vi med analoge og digitale teknikker innenfor Moodboard og Figurin (Motetegning). Dere vil gå gjennom begge teknikker for å finne deres eget kreative utrykk samt hvilket medium dere foretrekker.  

I emnet moodboard viser du hvordan dine idéprosesser og tanker kan fremstilles med visuelle bilder, ord, teksturer. Du skal lære hvordan du igangsetter et moodboard, hva du bør ha med, og gjennomføring av hele prosessen.

En figurin er en motetegning som blir brukt når du skal planlegge et plagg eller antrekk. Her skal du lære hvordan du kan tegne/skape en figurin og hvilke kjennetegn en figurin har.  

Tekstiler og sømrelaterte verktøy

I emnet Sømrelaterte verktøy får du en solid innføring i de forskjellige verktøy og maskiner du bruker når du skal sy. Verktøyene du skal bli kjent med er ting som sakser, skredderlinjaler, målebånd, nåler osv.

Noen av maskinene du vil lære er:

 • Symaskin - Dette er maskinen du kommer til å møte på oftest. I denne utdanningen skal dere bli godt kjent med ulike typer symaskiner og funksjonsområder.
 • Overlock - Overlock er en maskin som blir brukt for å samle to stoffer med “en trådete kant”. Overlock gir en fin kant fordi maskinen klipper stoffet imens den syr.
 • Presse - Presse er en form for “strykejern”. Den har ofte en større vanntank og et større strykebrett med vakuum.

Du vil også få kjennskap til industri-, broderi- og strikkemaskiner.

Du vil bli kjent med ulike tekstiler og forskjellige teknikker for å gjenkjenne tekstiler og hvordan du tilpasser maskinen din til de ulike tekstilene.

Redesign og søm

I emnet søm vil du lære ulike sømteknikker.

Blant annet inngår:

 • Mønster og klipp - hvordan lese og utføre et mønster, klippe korrekt i tekstiler og kunnskap om ulike tekstilers oppbygging.
 • Håndsøm - hvordan sy for hånd og hvilke sømmer som passer best til dette.
 • Maskinsøm - hvordan utføre forskjellige maskinsømmer og når du skal bruke disse.
 • Redesign - hvordan lage noe gammelt om til noe nytt, og hvordan «tenke utenfor boksen».
 • Korrigering – hvordan sy inn eller ut et plagg, eller endre passform.
 • Styling – kjenne til forskjellige stiler og kunne benytte disse for å sette sammen plagg.

Tekstilindustri og bærekraft

Motehistorien er viktig av mange grunner. Det er viktig å ha kunnskap om plaggenes historie. Dette er viktig for å kunne kjenne igjen, samt hente inspirasjon til eget design. Vi vil gå igjennom historien til skjørtet fra det gamle Egypt og frem til 2000-tallet. Vi skal blant annet se på hva som har forandret seg og hvilken inspirasjon fra historien vi ser i klærne nå.

I emnet vil du også få innsikt i hvordan moteindustrien fungerer. Det vil si blant annet hvordan produksjonen fungerer, hvorfor den er slik og hvor produksjon gjennomføres. Du vil få god innsikt i bærekraft som har blitt betydelig viktigere de siste årene. 

Design2.jpg


Redesign og søm

I dette store emnet vil du vil lære å designe eller korrigere et plagg basert på brukt tekstil, klippe- og sømteknikker, og hvordan du kan lage detaljer som gjør dette plagget helt unikt. Du vil også lære hvordan du kan style et plagg alene eller som ett av flere plagg.

Teamer er:

Mønster og klipp

 • Følge/tilpasse et mønster
 • Sømrom
 • Klippe stoff
 • Sy toile av bomullslærret

Håndsøm

 • Håndsøm
 • Rett sømmer
 • Reparasjon og fiksing av plagg 

Maskinsøm

 • Hvordan å tre maskiner
 • Nål, tråd, maskinfot
 • Innstillinger
 • Tekniker på maskinsøm
 • Normal symaskin
 • Overlock
 • Trådspenning, avstand, tetthet
 • Rettsøm, sikk-sakk
 • Sy rett, kurver, knapphull, kanter, glidelås
 • Toppstikning
 • Sømrom

Korrigering av plagg

 • Hvordan endre et plagg ift. størrelse 

Basic styling

 • Forskjellige plagg
 • Funksjon til plagg
 • Trender

Redesign

 • Hva er redesign?
 • Sikre forsvarlig gjenbruk


Tekstilindustrien og bærekraft

I dette emnet vil du lære om hva redesign er og hvorfor gjenbruk er viktig i et samfunnsmessig perspektiv. Du vil få innblikk i tekstilindustrien, på godt og vondt, fra mote i oldtidens Egypt og fram til i dag, om forhold som påvirker moten slik som historie, kjønn, status og politikk, og ikke minst hvordan vi på best mulig måte kan ivareta bærekraft innenfor tekstil og motebransjen.

Temaer er:

 • Motehistorie
 • Oppbygning, aktører og roller, nasjonalt og internasjonalt  
 • Industrielle prosesser, Lønnsomhet, Teknologi, Markedet
 • Merking av tekstil   
 • Piratproduksjon og opphavsrett   Bærekraft (FNs bærekraftsmål, EUs tekstildirektiv og Avfallsdirektivet)

Tekstiler og sømrelaterte verktøy

I emnet legges det stor vekt på ulike typer av tekstiler og stoffer som naturfibre, syntetiske stoffer og blandingsstoffer, deres anvendelsesområder og deres bærekraft. Du vil også lære å bruke det utstyret du trenger for å jobbe med redesign.

Temaer er:

 • Materialer og tekstiler
 • Sømutstyr
 • Symaskiner 

Analog og digital teknikk for redesign

I emnet vil du lære grunnleggende teknikker for å bli en god redesigner. Alt fra fargelære, teknikker for motetegning og ikke minst det å skape kreative moodboards.

Temaer er:

Fargesirkel

 • Fargenes oppbygging
 • Ittens fargelære
 • Pantone, NCS - farge standarder
 • Kontraster, valør, kald/varm
 • Bruk av kontraster, eksempler
 • Fargenes egenskaper og påvirkning (følelser)

Motetegning (croquis)

Moodboard

 • Formål med moodboard
 • Hvordan å bruke og sette opp et moodboard
 • Analoge moodboard (klipp og lim) Digitale moodboard (teknikker og programmer)

Programmer

 • Pixler og vector
 • Programmer for moodboards

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om begreper, prosesser og analoge/digitale verktøy som anvendes innenfor tekstilindustrien, redesign og søm
 • har innsikt i relevant regelverk for opphavsrett, avtaler, standarder og krav til miljø og merking samt kvalitet på et sluttprodukt
 • har bransjekunnskap og kjennskap til profesjoner innenfor tekstilindustrien, mote og søm
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om tekstilindustrien, mote og søm
 • forstår tekstil- og motebransjens historie og betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap på enklere praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor redesign og søm • kan anvende faglig kunnskap som sikrer krav til miljø og bærekraft • kan anvende relevante faglige verktøy som fargesirkelen, moodboards samt relevante digitale verktøy
 • kan anvende og endre ferdige mønstre
 • kan anvende håndsøm og maskinelle sømteknikker
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevante for tekstil- og sømrelaterte problemstillinger
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak innenfor redesign og korrigering av klær

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har forståelse for relevante yrkes- og bransjeetiske prinsipper for tekstilindustrien
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrker innenfor mote og tekstil
 • har forståelse for viktigheten av bærekraft og gjenbruk av tekstiler, og gjøre bevisste valg
 • kan utføre arbeid innenfor redesign og søm, og med riktig tekstilvalg, etter utvalgte målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper innenfor mote, redesign, søm og tekstil
 • kan utvikle sømrelaterte arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester
 • har forståelse for relevante yrkes- og bransjeetiske prinsipper for mote- og tekstilindustrien 

Fakta om studiet

Utdanningens tittel: Redesign, søm og tekstil (30 studiepoeng)

Studiested: Oslo, Trondheim og Nett

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid
Deltid

28.08.24
29.08.24

Trondheim

Heltid
Deltid

29.08.24
27.08.24

Nett (lærerstyrt undervisning)

Deltid

03.09.24

Dager og tider:

Deltid - kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + ca. hver 4. lørdag fra kl. 09:00
Heltid - kl. 09:00-14:30, 3-4 dager per uke

Deltid nett m/samlinger - kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + to obligatoriske samlinger i Oslo per semester (fredag, lørdag og søndag)

Annen informasjon:

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart forutsatt ledig plass

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng: 30

Lånekassegodkjent: Ja. 

Pris for utdanningen: kr. 54.750,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1.800 samt lærebøker + noe kostnad til eget materiale og utstyr kommer i tillegg (materialkost ca. kr. 2.000,-)

Fakta om studiet

Utdanningens tittel: Redesign, søm og tekstil (30 studiepoeng)

Studiested: Oslo, Trondheim og Nett

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid
Deltid

28.08.24
29.08.24

Trondheim

Heltid
Deltid

29.08.24
27.08.24

Nett (lærerstyrt undervisning)

Deltid

03.09.24

Dager og tider:

Deltid - kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + ca. hver 4. lørdag fra kl. 09:00
Heltid - kl. 09:00-14:30, 3-4 dager per uke

Deltid nett m/samlinger - kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + to obligatoriske samlinger i Oslo per semester (fredag, lørdag og søndag)

Annen informasjon:

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart forutsatt ledig plass

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng: 30

Lånekassegodkjent: Ja. 

Pris for utdanningen: kr. 54.750,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1.800 samt lærebøker + noe kostnad til eget materiale og utstyr kommer i tillegg (materialkost ca. kr. 2.000,-)