Opptakskrav - både for deg med og uten fullført og bestått videregående utdanning

Hvis du mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil.  Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuell skole, jobb etc.

Du kan søke direkte opptak på studie basert på fullført og bestått utdanningesprogrammer innenfor videregående opplæring som er spesifisert under, eller du kan bli vurdert ut ifra tilsvarende realkompetanse. Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du fyller minimum 23 år i opptaksåret.

Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter. Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert. 

Direkte kvalifisert for opptak

Du er direkte kvalifisert for opptak hvis du har fullført og bestått videregående utdanning innenfor følgende utdanningsprogrammer (ev. tidligere eller andre utdanningsprogrammer som overlapper):

  • Håndverk,design og produktutvikling
  • Kunst,design og arkitektur
  • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Opptak med vurdering av realkompetanse

For å bli realkompetansevurdert må søkeren fylle minimum 23 år i opptaksåret. Her vurderes annen norsk eller utenlandsk utdanning, arbeidserfaring og kurs som kan være relevant, ev. påbegynt, men ikke sluttførte utdanningsprogrammer fra videregående opplæring. Annen erfaring som for eksempel egenproduksjon eller redesign av plagg eller andre tekstiler, egen relevant blogg eller andre fritidsaktiviteter kan også inngå i vurderingen.