Kunnskaper
Kandidaten  

 • har kunnskap om de mest brukte tjenestene i Azure, deriblant virtuelle maskiner og SQL-databaser  
 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor Azure 
 • har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for skytjenester generelt, og Azure spesielt 
 • har kunnskap om fleksibilitet, muligheter og begrensninger i skytjenester 
 • har kunnskap om sikkerhetsmessige og politiske problemstillinger for sky-tjenester  
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor skytjenester, og spesielt innenfor Azure 
 • forstår IT-bransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 
 • har bransjekunnskap og kjennskap til IT-bransjen  

Ferdigheter
Kandidaten 

 • har kunnskap om de mest brukte tjenestene i Azure, deriblant virtuelle maskiner og SQL-databaser  
 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor Azure 
 • har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for skytjenester generelt, og Azure spesielt 
 • har kunnskap om fleksibilitet, muligheter og begrensninger i skytjenester 
 • har kunnskap om sikkerhetsmessige og politiske problemstillinger for sky-tjenester  
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor skytjenester, og spesielt innenfor Azure 
 • forstår IT-bransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 
 • har bransjekunnskap og kjennskap til IT-bransjen  

Generell kompetanse
Kandidaten 

 • har kunnskap om de mest brukte tjenestene i Azure, deriblant virtuelle maskiner og SQL-databaser  
 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor Azure 
 • har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for skytjenester generelt, og Azure spesielt 
 • har kunnskap om fleksibilitet, muligheter og begrensninger i skytjenester 
 • har kunnskap om sikkerhetsmessige og politiske problemstillinger for sky-tjenester  
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor skytjenester, og spesielt innenfor Azure 
 • forstår IT-bransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 
 • har bransjekunnskap og kjennskap til IT-bransjen