Fakta om studiet

Studienavn: Sky-administrasjon med Microsoft Azure og Microsoft 365

Studiested: Oslo, Fredrikstad og nettbasert med samlinger

Oppnådd tittel: Sky-administrasjon med Microsoft Azure og Microsoft 365

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre)

Utdanningsform

Klasseromsbasert (heltid) kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke. Oppstart i Oslo 30. august 2021

Klasseromsbasert (deltid) kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver 4. lørdag fra kl. 09:00. Oppstart høst 2021: Oslo 31. august og Fredrikstad 7. september

Nettbasert med samlinger (deltid) kl. 17:00-21:00 en kveld per uke (lærerstyrt undervisning på skolens plattform) + to fysiske samlinger i Oslo hvert semester (lørdag og søndag). Oppstart på nett 7. september 2021 og i månedsskiftet januar/februar 2022

Oppstart: Oppstart av nye klasser i Oslo, Fredrikstad og på nett i månedsskiftet august/september 2021, og på nett i månedsskiftet januar/februar 2022

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: kr. 48 400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg.

Opptakskrav til Sky-administrasjon med Azure og Microsft 365

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

En høyaktuell utdanning

Tradisjonelle nettverksløsninger hvor serveren er plassert i foretakets serverrom (on-premise) er i ferd med å bli erstattet av skybaserte løsninger. Microsoft Azure og Microsoft 365 fungerer sammen som én plattform der moderne foretak henter tjenester fra skyen. I arbeidsmarkedet er det et stort behov for nettverkspersonell som er oppdaterte på den nye teknologien. Utdanningen Sky-administrasjon med Microsoft Azure og Microsoft 365 fokuserer nettopp på dette.

Emner i studiet:

 • Introduksjon til skyen
 • Azure administrasjon
 • Design and implement Microsoft 365 services

For mer detaljert beskrivelse av emner, se arkfanen på toppen av siden.

Sky-administrasjon

Sky-administrasjon med Microsoft Azure og Microsoft 365 fokuserer på nettverksadministrasjon i et skybasert miljø, der servere og katalogtjenesten leveres via nettet. Utdanningen tar også for seg en hybrid løsning der den tradisjonelle "serverrom"-løsningen integreres med den skybaserte løsningen. 

1200px-Microsoft_Azure_Logo.svg.png

Azure er Microsofts portal for skytjenester. Formålet med studiet er å gi studenten kompetanse til å være foretakets administrator av nettverkstjenester basert på skyteknologi innenfor Microsoft Azure og Microsoft 365. Ved studiets slutt skal du kunne administrere, implementere og drifte Azure-løsninger og Microsoft 365 løsninger på en trygg og effektiv måte.

Gjennom utdanningen fokuserer vi på at studenten opparbeider seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter på de nyeste teknologiske løsningene. Næringslivet etterspør oppdatert kompetanse innenfor skybaserte løsninger, og gjennom kombinasjonen av teoretiske gjennomganger og praktisk trening opparbeider du deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter i administrasjon av Micrsoft Azure og Microsoft 365. Du blir også trent i teamarbeid, og skal kunne gjennomføre konstruktivt arbeid som del av et team.

microsoft_logo.png

Praktisk undervisning

Vi benytter varierte undervisningsformer, og du får jobbe med praktiske oppgaver og virkelighetsnære prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Jobbmulighetene etter fullført utdanning er mange og kvalifiserer for en rekke jobber som for eksempel nettverksadministrator, driftskonsulent, systemkonsulent eller systemansvarlig i små og mellomstore bedrifter. Studiet gir deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som legger grunnlaget for å bli en viktig ressursperson i en IT-avdeling eller et IT-selskap.

En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for foretaket fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

NB! Merk at for deg som skal ta nettudanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder er du velkommen til å bruke våre lokaler til å følge nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolestedet for å få tilgang.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil.  Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuell skole, jobb, relevante fritidsaktiviteter etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.   

Du kan søke direkte opptak på studiet basert på fullført og bestått videregående utdanning innenfor studieretninger definert i opptakskravet for studiet, eller du kan bli vurdert ut ifra realkompetansekravene for fagskoler. Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du som minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av eventuell utdanning og erfaring. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter.  

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Du kan lese mer om opptakskravene på denne linken: Sky-administrasjon med Microsoft Azure og Microsoft 365


Emner i studiet

Introduksjon til skyen

Detaljer

 

Historien bak skybasert programvare

Forskjellen og ulikheter mellom skybasert og on-premise løsninger

Fordelene ved skybasert programvare

 • Kostnad
 • Ytelse
 • Effektivitet
 • Sikkerhet
 • Pålitelighet
 • Hastighet
 • Intern DNS
 • Ekstern DNS
 • Offentlig sky
 • Privat sky
 • Hybrid sky
 • Driftssikkerhet
 • Datasikkerhet (GDPR)

Nødvendigheten av integrasjon og synkonisering mellom on-premise og skybaserte løsninger

Hvordan fungerer en DNS på Internett?

 

Hva er AD på en On-premise server?

 • Server/client miljø i et AD nettverk
 • Administrasjon og oppsett av AD på en On-premisse server
 • Group Policy Object i AD
 • Installasjon av AD og domene miljø Domain controller Global catalog Replikering i AD
 • Bruk av trasisjonelle AD sites vs skybaserte løsninger
 • Domain controllere i AD
 • Vanlige AD objekter
 • AD sync i et domene miljø Administrasjon og oppsett av AD på en On-premisse server

Praktisk arbeide og øvelser på On premise løsninger i klasserommet

 

 

Ulike typer skytjenester
IaaS (infrastruktur som tjeneste)
PaaS (plattform som tjeneste)
SaaS (programvare som tjeneste)

Utfordringer i forhold til datasikkerhet ved skyløsninger

En introduksjon alternative skyløsninger i forhold til Azure

 

 

 

Microsoft Azure Administrator

1200px-Microsoft_Azure_Logo.svg.png

Manage Azure Subscriptions

Analyze resource utilization and consumption
Manage resource groups
Manager role-based access controle
Create and configure storage accounts
Import and export data to Azure

Configure Azure files 

Implement Azure Backup

Deploy and manage virtual machines (VMs)

Automate deployment of VMs

Manage Azure VM

Manage VM Backups
Configure and manage virtual networks Skill

Create connectivity between virtual networks 
Configure name resolution
Create and configure a network security group (NSG)

Manage identities 

Manage Azure AD objects
Implement and manage hybrid identities

Implementing multi-factor authentication (MFA)


Office 365 admin

new-microsoft365-logo-horiz-c-gray-rgb.jpg

Design and implement Microsoft 365 services
Plan a Microsoft 365 implementation
Setup Microsoft 365 tenancy and subscription

Manage Microsoft 365 subscription and tenant health

Plan migration of user and data

Manage user identity and roles Skill

Plan identity synchronization by using Azure AD Connect

Manage identity synchronization by using Azure AD Connect Monitor

Manage Azure AD identities

Manage user roles

Manage access and authentication 

Implement Multi-Factor Authentication 

Configure application access 

Implement access for external users of Microsoft 365 workloads

Fakta om studiet

Studienavn: Sky-administrasjon med Microsoft Azure og Microsoft 365

Studiested: Oslo, Fredrikstad og nettbasert med samlinger

Oppnådd tittel: Sky-administrasjon med Microsoft Azure og Microsoft 365

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre)

Utdanningsform

Klasseromsbasert (heltid) kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke. Oppstart i Oslo 30. august 2021

Klasseromsbasert (deltid) kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver 4. lørdag fra kl. 09:00. Oppstart høst 2021: Oslo 31. august og Fredrikstad 7. september

Nettbasert med samlinger (deltid) kl. 17:00-21:00 en kveld per uke (lærerstyrt undervisning på skolens plattform) + to fysiske samlinger i Oslo hvert semester (lørdag og søndag). Oppstart på nett 7. september 2021 og i månedsskiftet januar/februar 2022

Oppstart: Oppstart av nye klasser i Oslo, Fredrikstad og på nett i månedsskiftet august/september 2021, og på nett i månedsskiftet januar/februar 2022

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: kr. 48 400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg.

Opptakskrav til Sky-administrasjon med Azure og Microsft 365

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png