Heltidsutdanninger på nett 

Nettbaserte heltidsutdanninger har nettundervisning ca. 3 dager per uke fra kl. 09:00 til 14:30. 

Du vil arbeide på en læringsplattform med mange muligheter og funksjoner som støtter gode læringsprosesser. Varierte læringsformer påvirker hvordan du tilegner deg fagstoffet og hvordan dere studenter samhandler med hverandre. Vi legger vekt på lærerstyrt nettundervisning i digitale klasserom og digitale grupper. Det legges også opp til opptak av undervisnings- og oppgavegjennomganger. Dette gir deg som student den nødvendige fleksibiliteten i opplæringen. 

I alle utdanninger vil du lære å bruke systemer og digitale ressurser som er ledende i markedet. Du vil få veiledning  i plenum, i grupper og individuelt. Type veiledning er avhengig av tema og kompleksitet.

Skolen har tett samarbeid med næringslivet som bidrar til at du får kompetanse som er etterspurt i markedet.  

I tillegg til nettbasert undervisning gjennomføres to helgesamlinger per semester. I de fleste utdanningene kan du selv velge om du ønsker å delta på disse fysisk i Oslo eller digitalt.

Deltidsutdanninger på nett 

Nettbaserte deltidsutdanninger har undervisning en kveld per uke fra kl. 17:00 til 21:00. 

Du vil arbeide på en læringsplattform med mange muligheter og funksjoner som støtter gode læringsprosesser. Varierte læringsformer påvirker hvordan du tilegner deg fagstoffet og hvordan dere studenter samhandler med hverandre. Vi legger vekt på lærerstyrt nettundervisning i digitale klasserom og digitale grupper. Det legges også opp til opptak av undervisnings- og oppgavegjennomganger. Dette gir deg som student den nødvendige fleksibiliteten i opplæringen. 

I alle utdanninger vil du lære å bruke systemer og digitale ressurser som er ledende i markedet. Du vil få veiledning i plenum, i grupper og individuelt. Type veiledning er avhengig av tema og kompleksitet.   

Skolen har tett samarbeid med næringslivet som bidrar til at du får kompetanse som er etterspurt i markedet. 

I tillegg til nettbasert undervisning gjennomføres to helgesamlinger per semester. I de fleste utdanningene kan du selv velge om du ønsker å delta på disse fysisk i Oslo eller digitalt.