Stedbasert heltidsutdanning  

Stedbaserte utdanninger på heltid gjennomføres som tradisjonell klasseromsundervisning ca. 3 dager per uke fra kl. 09:00 til 14:30.  

Læreren din vil formidle kunnskap, motivere og aktivisere, og sammen skaper dere et vennlig og trygt læringsmiljø med tett og åpen dialog i klasserommet. Lærer er ansvarlig for fortløpende faglig tilbakemelding gjennom direkte kommunikasjon med klassen som helhet, med grupper av studenter og med enkeltstudenter. 

Du vil arbeide på en læringsplattform med mange muligheter og funksjoner som støtter gode læringsprosesser. Du vil lære å bruke systemer og digitale ressurser som er ledende i markedet. Andre læringsaktiviteter er for eksempel øvingsoppgaver, virkelighetsnære caser, selvtester og quizer. Veiledning skjer i plenum, i grupper og individuelt. Type veiledning er avhengig av tema og kompleksitet.   

Stedbasert deltidsutdanning

Stedbaserte deltidsutdanning gjennomføres som tradisjonell klasseromsundervisning hvor du møter på skolen en kveld per uke fra kl. 17:00 til 21:00. I tillegg gjennomføres det undervisning ca. hver 4. lørdag. 

Læreren din vil formidle kunnskap, motivere og aktivisere, og sammen skaper dere et vennlig og trygt læringsmiljø med tett og åpen dialog i klasserommet. Lærer er ansvarlig for fortløpende faglig tilbakemelding gjennom direkte kommunikasjon med klassen som helhet, med grupper av studenter og med enkeltstudenter. 

Du vil arbeide på en læringsplattform med mange muligheter og funksjoner som støtter gode læringsprosesser. Du vil lære å bruke systemer og digitale ressurser som er ledende i markedet. Andre læringsaktiviteter er for eksempel øvingsoppgaver, virkelighetsnære caser, selvtester og quizer. Veiledning skjer i plenum, i grupper og individuelt. Type veiledning er avhengig av tema og kompleksitet.