Fakta om studiet

Studienavn: Reiselivskoordinator

Studiested: Oslo, Fredrikstad og Trondheim

Oppnådd tittel: Reiselivskoordinator

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: Oslo 30. august, Fredrikstad 2. september og Trondheim 30. august

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: kr. 51 400,- per semester (halvår) inkludert studieturer, Amadeus-kurs og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Reiselivskoordinator

Reiselivskoordinator – praktisk utdanning for en bransje i endring

Drømmer du om å jobbe innenfor reiseliv?  

Du kan trygt starte på en utdanning innenfor reiseliv nå. Behovet for arbeidskraft vil alltid være til stede også etter korona-krisen. Behovet for kvalifiserte medarbeidere innenfor reiseliv er større enn noen gang. Situasjonen reiselivet står i er midlertidig, tenk framover og planlegg framtiden. Med de lange tradisjoner Norge har for reiseliv er dette en bransje som definitivt vil overleve. 

Screenshot_20200525-141409_Instagram.jpg

Reiselivet er i sterk endring og behovet for omstilling i destinasjoner, produkter og reiselivskompetansen er stor. Bærekraftig og grønt reiseliv er kommet for å bli, og hos oss vil du få unik innsikt i hva som er viktig for å være med på utviklingen. Du vil også få verktøyene som gjør deg attraktiv som medarbeider i en bransje i endring.

Studiet Reiselivskoordinator gir deg en bred forståelse for reiselivsnæringen som helhet, og for den betydningen næringen har nasjonalt og internasjonalt. Undervisningen er praktisk rettet, og basis for den praktiske opplæringen og treningen er teoretisk gjennomgang av reiselivsnæringen, turistgeografi, kultur og turisme.

Gjennom studiet lærer du turistgeografi, kultur, turisme, bærekraftig destinasjonsutvikling, turproduksjon og reiseplanlegging, guiding ved reisemål, ledelse av turistgrupper, etablering av egen bedrift og reiselivsøkonomi. Du vil også lære å utforme markedsføringsmateriell med gode og selgende beskrivelser samt bruk av digitale og sosiale medier i markedsføringen. Bookingsystemet Amadeus er lagt opp som eget emne. 

Gjennom studiet vil du jobbe med virkelighetsnære oppgaver og prosjekter. Du vil få de verktøyene som vil heve din kompetanse og fremstå som sikker, selvstendig og tillitsskapende i møte med kunder. For å underbygge dette vil du i studieløpet gjennomføre evaluering av egne og medstudenters opplegg og den praktiske utførelsen av arbeidsoppgaver på reiser, dagsturer og ekskursjoner.

Teamarbeid vektlegges gjennom opplæringen, og studentene jobber sammen i utformingen av gode og relevante turer og å planlegge aktiviteter i tilknytning til disse. 

I løpet av studietiden vil det bli tilrettelagt for praksis i en reiselivsbedrift, deltakelse på Reiselivsmessen og besøk av relevante reiselivsbedrifter. Det er også lagt opp til studieturer både innenlands og utenlands. 

Studiet inkluderer også:

  • spennende reiser og opplevelser i og utenfor Norge inkludert i studieavgiften
  • praksis i en reiselivsbedrift
  • opplæring i Amadeus (reiselivsbransjens mest brukte system)
  • eksterne prosjekter som for eksempel delta i arrangering av Reiselivsmessen i Norge

Bookingsystemet Amadeus

Du også lære om bookingsystemet Amadeus, et av verdens ledende systemer innenfor reiseliv. Systemet benyttes av mange av de store flyselskapene, hoteller, bilutleiefirmaer og andre reiselivsaktører. Amadeus er også det systemet som er mest brukt av norske reisebyråer. Innholdet i emnet er identisk med systemløsningen som reiselivsbransjen benytter, og gjennomført emne vil i de fleste tilfeller være en forutsetning for å få jobb i reisebyrå/online reisebyrå.

Praktisk undervisning 

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver. Studentene planlegger og gjennomfører turer, dette inkluderer egne turer med klassen og turer for eksterne. I praksisperioden får studentene utføre arbeidsoppgaver i relevante reiselivsbedrifter, og det legges opp til aktiv bruk av programvare, digitale og sosiale medier tilknyttet undervisningen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.

Jobbmuligheter

Våre studenter er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig.

Ved å studere reiseliv får du en praktisk rettet utdanning, og du kan velge å jobbe innen mange ulike områder i verdens største næring. Våre studenter får jobb i alt fra hoteller, flyplasser, bedriftsreisebyråer, online reisebyråer, turoperatører, eventbyråer, turistkontorer, og ute på destinasjoner m.m.

Mange reiselivsbedrifter tar kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for bedriften fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuelt skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Du kan lese mer om opptakskravene på denne linken.

Emily forteller om studiet

Emily forteller om studiet

Det kjekkeste med Reiselivskoordinator studiet hos Norges Fagakademi, var at jeg fikk utrolig mange forskjellige verktøy, som gjør at jeg nå har kompetanse innenfor mange relevante områder. Jeg har fått muligheten til å delta i alle steg ved å lage en reise, fra planlegging til utførelse, inkludert muligheten å være turguide. Jeg er kjempeglad for at jeg valgte dette studiet.»

Emner

Reiselivsnæringen (REIS)

I dette emnet lærer du verdifull innsikt i grunnleggende teorier og begreper innenfor reiselivsnæringen.

Du lærer om reiselivets historie i en internasjonal og nasjonal betydning, og du får kunnskap om reiselivet som næring og innsikt i det helhetlige reiselivsproduktet. Du får videre kunnskap om forbrukeradferd, ulike reisemotiver og hva som kjennetegner de ulike typer reisende. Ved hjelp av teori lærer man å skape bedre opplevelser for både den reisende og lokalbefolkningen, og du får kunnskap om bærekraftig samhandling i tråd med de voksende trender og kommunikasjon på tvers av kulturer og generasjoner.


Turproduksjon og opplevelsesreiser (REIS)

Turproduksjon/opplevelsesreiser er sesongbasert og i dette emnet lærer du om hvordan man kan øke lønnsomheten og utvide sesongene. Å gjøre hvert kjøp lønnsomt og øke inntjeningen er sentralt.

Du får innsikt i forbrukeradferd, ulike reisemotiver og hva som kjennetegner de ulike typer reisende. Kultur og turisme, samt reiselivsgeografi er også sentralt i emnet. 

Du får videre grunnleggende kunnskap i å avdekke behov, planlegge og produsere tilbud tilpasset ulike kulturer og ulike typer reisende. Bruk av kulturkjennskap i turplanlegging, turismens rolle i kulturutvikling og tilpasning av reiselivsprodukter i forhold til kultur er sentralt i emnet.

Gjennom opplæringen får du kunnskap om produksjon av ulike typer turer gjennom å sette sammen flere reiselivselementer. Du vil utvikle forståelse for bestilling, avbestilling, betaling, påmelding, endring og viktigheten av kunnskap om reglene for dette. Produksjon av tur, lage itinerary (reiseplan), gjennomføring og sluttføring av en pakke er også sentralt i emnet. Opplæringen gir deg kunnskaper og ferdigheter i ulike typer av turproduksjon. Du vil trenes i å jobbe aktivt med utarbeidelse av turistgeografiske beskrivelser av reisemål, gjenkjenne viktige severdigheter, lære om destinasjoner, årstider og sesonger.

Salg og service, hvordan lykkes man med å skape et salg, grunnleggende kunnskap og innsikt i både presentasjonsteknikk og utarbeidelse av skriftlige tilbud vil ha stort fokus i hele emnet. Det er sterkt fokus på bruk av engelsk skrift og tale i utarbeidelsen av tilbud og kontrakter. 

Gjennom emnet vil du få innsikt i relevant lov og regelverk i forbindelse med turproduksjon og salg av reiselivstjenester.


E-markedsføring og sosiale medier (REIS)

I emnet lærer du bruk av relevante digitale og sosiale medier i markedsføringssammenheng innen reiseliv. Du vil utarbeide plan og produsere innhold for bruk i sosiale medier, nyhetsbrev, blogg, og andre digitale kanaler. 

Destinasjonsutvikling Norge (REIS)

Turister som kommer til Norge stiller stadig høyere krav til ekte og genuine opplevelser.

I dette emnet vil du få innsikt i hvor viktig turismen er for Norge. Gjennom emnet får du den kompetansen du trenger for å lykkes i en næring som er i vekst. Hvordan skaper man et lønnsomt reisemål? Vi tar for oss destinasjonsledelse og forskjellige former, roller og funksjoner. Du får innsikt i organisering, image- og merkevarebygging, analyse av ressurser, attraksjoner, destinasjonstyper, arrangementer, turisme og opplevelsesturisme. Vi tar også for oss suksessfaktorer og politikk med fokus på Innovasjon Norge sitt arbeid for å bygge og markedsføre merkevaren Norge.

Bærekraftig reiseliv (REIS)

Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne.

Vi har gått fra masseturisme til individuelle reiser med fokus på bærekraftige løsninger.

I emnet får du grunnleggende kunnskap om naturbasert turisme, ansvarlig turisme, grønn turisme og økoturisme, og historien bak utviklingen både nasjonalt og internasjonalt.

Videre fokuseres det på bærekraftig drift og miljømessige utfordringer med basis i grunnleggende forståelse for begreper og trender, samt innsikt i ulike generasjoner og kundenes kravspesifikasjon.

Gjennom emnet vil det være fokus på hvordan man fremmer og utvikler bærekraftige reiser i samarbeid med leverandører og destinasjoner, og du vil få innsikt i hvordan de ulike aktørene jobber og få kunnskap om nasjonale og internasjonale målsettinger og strategier for årene framover. 

Introduksjon til Amadeus (REIS)

Bookingsystemet Amadeus benyttes av de flest aktørene innenfor reiselivsnæringen både nasjonalt og internasjonalt.

Amadeus er et globalt reservasjonssystem for flybilletter, hotell og leiebil. Systemet brukes av over 100.000 reisebyråer verden over, og er det mest brukte reservasjonssystemet.

I emnet vil du få opplæring i hvordan man søker opp alternative reiseruter med ulike flyselskap, hva som kreves for å skape en booking, ulike former for prissetting, endringer av eksisterende reiser, tyde regler og forstå betydningen av dette, samt tilleggsprodukter og mersalg. Du lærer å tyde engelske fagutrykk/terminilogi som er viktige for å arbeide i bransjen.

Vi benytter «hands on» training noe som gjør undervisningen tilnærmet lik virkeligheten i et selger/ kunde forhold.

Reiselivsøkonomi (REIS)

Du vil lære å bruke ferdige modeller samt å utvikle modeller for kalkulasjon av turkostnader i regnearket Excel. Du vil lære å foreta en etterkalkyle og analyse av kostnader og økonomisk resultat fra turer. Du lærer å bruke dekningspunktanalyse som blant annet brukes for å beregne hvor mange du må ha med på ulike turer for å gå med overskudd.

Studieturer (REIS)

I tilknytning til emnet skal klassen produsere sin egen studietur, lage itinerary (reiseplan), gjennomføre turen, løse utfordringer som oppstår underveis, guide og praktisere reiseledelse. Et sentralt moment i studieturen er "Site inspections" som innebærer vurderinger, befaringer og oversikt over hva en destinasjon har å tilby. Studieturene kan gjennomføres både i og utenfor Norge.

Prosjektoppgaver (REIS)

Tverrfaglige oppgaver som består av både gruppebasert og individuelt arbeid. I oppgaveløsningen bruker du elementer fra de andre emnene i studiet.

Yrkespraksis (REIS)

Utøvelsen av hva man har lært på skolen. Kunnskap om forskjellige retninger en kan velge etter studiet. Utvikling av arbeidsmetoder, produkt og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen gjennom praktisering i en virkelig bedrift.

Obligatoriske krav / eksamen (REIS)

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål.

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Eksamen

Skriflig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres i slutten av hvert semester.

Fakta om studiet

Studienavn: Reiselivskoordinator

Studiested: Oslo, Fredrikstad og Trondheim

Oppnådd tittel: Reiselivskoordinator

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: Oslo 30. august, Fredrikstad 2. september og Trondheim 30. august

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: kr. 51 400,- per semester (halvår) inkludert studieturer, Amadeus-kurs og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Reiselivskoordinator