Fakta om studiet

Studienavn: Reiselivskoordinator

Studiested: Oslo, Fredrikstad og Trondheim

Oppnådd tittel: Reiselivskoordinator

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: Oslo 30. august, Fredrikstad 2. september og Trondheim 30. august

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: kr. 51 400,- per semester (halvår) inkludert studieturer, Amadeus-kurs og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Reiselivskoordinator

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Reiselivskoordinator – praktisk utdanning for en bransje i endring

Behovet for mennesker med reiselivskompetanse vil det alltid være behov for. Du kan trygt starte på en utdanning innenfor reiseliv nå.  Situasjonen reiselivet står i er midlertidig, tenk framover og planlegg framtiden. Med de lange tradisjoner Norge har for reiseliv er dette en bransje som definitivt vil overleve.  

reisebilde1.jpg


Reiselivet er i sterk endring og behovet for omstilling i destinasjoner, produkter og reiselivskompetanse er stor. Bærekraftig og grønt reiseliv er kommet for å bli, og hos oss vil du få unik innsikt i hva som er viktig for å være med på utviklingen. Du vil også få verktøyene som gjør deg attraktiv som medarbeider i en bransje i endring. 

Utdanningen Reiselivskoordinator gir deg en bred forståelse for reiselivsnæringen som helhet, og for den betydningen næringen har nasjonalt og internasjonalt. Undervisningen er praktisk rettet, og basis for den praktiske opplæringen er teoretiske gjennomganger av ulike temaer slik som turistgeografi, kultur, turisme, bærekraftig destinasjonsutvikling, turproduksjon og reiseplanlegging.  

Du vil gjennomgå prinsippene for guiding ved reisemål for både små og større turistgrupper. I tillegg får du lære om etablering av egen bedrift, reiselivsøkonomi, utforming av markedsføringsmateriell samt bruk av digitale og sosiale medier i markedsføringen.

I løpet av studietiden vil du gjennomføre praksis i en reiselivsbedrift, deltakelse på Reiselivsmessen og besøk av relevante reiselivsbedrifter. Det er også lagt opp til studieturer både innenlands og utenlands.  

Studiet inkluderer også: 

  • spennende reiser og opplevelser i og utenfor Norge inkludert i studieavgiften 
  • praksis i en reiselivsbedrift 
  • opplæring i Amadeus (reiselivsbransjens mest brukte system) 
  • eksterne prosjekter som f.eks. Reiselivsmessen i Norge 

Bookingsystemet Amadeus

Du også lære å anvende bookingsystemet Amadeus, et av verdens ledende systemer innenfor reiseliv. Systemet benyttes av mange av de store flyselskapene, hoteller, bilutleiefirmaer og andre reiselivsaktører. Amadeus er også det systemet som er mest brukt av norske reisebyråer. Innholdet i emnet er identisk med systemløsningen som reiselivsbransjen benytter, og gjennomført emne vil i de fleste tilfeller være en forutsetning for å få jobb i reisebyrå/online reisebyrå. 

Studieturer

Du produserer studieturene sammen med din klasse. Det legges opp til en helhetlig reiseopplevelse som har i seg alt fra idedugnad på destinasjonen, kartlegging av aktiviteter, detaljert planlegging, prisoverslag for turen som helhet og finansiering innenfor gitt budsjett. Det å praktisere reiseledelse, løse utfordringer som oppstår underveis, oppleve og vurdere destinasjonen sett fra en reiselivsmedarbeiders perspektiv er viktige ferdigheter. På destinasjonen vil du se og oppleve hvilke produkter og tjenester som tilbys, og i etterkant av turen vil du lage en studierapport hvor opplevelser og erfaringer skal beskrives.   Studieturene er en viktig del av utdanningen, og er en faglig referanse gjennom resten av semesteret og studiet. Turene er også en viktig sosial arena som bidrar til å bygge opp felleskap blant studentene og lærere. Det legges opp til to studieturer, en per semester. Hvis mulig, kan den ene av disse gjennomføres i utlandet. 

Praktisk undervisning 

Gjennom utdanningen vil du jobbe med virkelighetsnære oppgaver og prosjekter. Du vil sammen med din klasse utforme turer og ekskursjoner, samt planlegge aktiviteter i tilknytning til disse. Du vil jobbe med verktøy som hever din kompetanse og som gir deg trygghet i møtet med kunder. Det legges opp til aktiv bruk av relevant programvare, digitale og sosiale medier. I praksisperioden vil du utføre arbeidsoppgaver i relevante reiselivsbedrifter. Vi benytter varierte undervisningsformer som for eksempel klasseromsundervisning, teamarbeid, prosjekter med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. Læringsplattformen Teams benyttes aktivt. 

Prosjektoppgaver

Prosjektoppgavene er tverrfaglige oppgaver som blir løst både gjennom individuelt og gruppebasert arbeid. De tar utgangpunkt i virkelighetsnære situasjoner relatert til oppdragsgivere. Gjennom prosjektoppgaven skal dere vise deres kompetanse ved å løse mer komplekse utfordringer som er relevant for det totale læringsutbytte utdanningen gir. 

Praksis

 I andre semester legges det opp til tre ukers praksis i en relevant reiselivsbedrift. Praksis gir deg verdifull erfaring i et realistisk arbeidsmiljø og mulighet for å bygge nettverk. 

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål. 

Eksamen

Skriflig tverrfaglig eksamen (6 timer) gjennomføres i slutten av hvert semester. For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk

Jobbmuligheter

Våre studenter er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig. Ved å studere reiseliv får du en praktisk rettet utdanning, og du kan velge å jobbe innenfor mange ulike områder i verdens største næring. Eksempler på steder som du kan jobbe etter endt utdanning er fysiske og digitale reisebyråer, turoperatører, eventbyrå, turistkontor, hotell, flyplasser, på destinasjoner i inn- og utland. 

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for bedriften fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb.  

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg. 

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Du kan søke direkte opptak på utdanning basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut i fra realkompetanse for fagskoler.  Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av event. utdanning og erfaring.

Hvis du er en av de som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på den utdanningen du ønsker, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.   

Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Du kan lese mer om opptakskravene på denne linken.

MicrosoftTeams-image _1_.png

Emily forteller om studiet

Emily forteller om studiet

Det kjekkeste med Reiselivskoordinator studiet hos Norges Fagakademi, var at jeg fikk utrolig mange forskjellige verktøy, som gjør at jeg nå har kompetanse innenfor mange relevante områder. Jeg har fått muligheten til å delta i alle steg ved å lage en reise, fra planlegging til utførelse, inkludert muligheten å være turguide. Jeg er kjempeglad for at jeg valgte dette studiet.»

Sunniva er godt forberedt for arbeidslivet

Sunniva er godt forberedt for arbeidslivet

Reiselivskoordinatorstudiet på Norges FagAkademi fikk meg til å gå fra skolelei til å elske å dra på skolen! Vi har blitt godt forberedt på arbeidslivet på skolen og i praksis, og jeg kan sikkert snakke for flere når jeg sier at jeg gleder meg til å komme meg ut i jobb. Tips til nye studenter: Kast deg ut i det, ikke vær redd for å gjøre feil og ikke minst; gjør det du elsker.

Rozana angrer ikke på studievalget

Rozana angrer ikke på studievalget

Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte å studere Reiselivskoordinator ved Norges Fagakademi Etter mange år borte fra skolebenken valgte jeg høsten 2020 å starte en utdannelse innenfor reiseliv. Selv om jeg har lang erfaring med jobb innenfor bransjen, ønsket jeg å få oppdatert kunnskap og nye verktøy som gjør meg til en mer kompetent medarbeider innenfor en bransje som er i endring. Med praktiske oppgaver og personlig oppfølgning føler jeg meg klar for nye oppgaver med verden som arbeidsplass

Emner

Reiselivsnæringen (REIS)

I emnet Reiselivsnæringen får du verdifull innsikt i grunnleggende teorier og begreper innenfor reiselivsnæringen som inkluderer opplevelses-, overnattings-, serverings-, transport- og formidlingsbedrifter. 

Du lærer om reiselivets historie, nasjonalt og internasjonalt. Videre har vi fokus på reiselivet som næring og på det helhetlige reiselivsproduktet, forbrukeradferd, ulike reisemotiver og hva som kjennetegner de ulike typer reisende. Du vil lære å skape opplevelser gjennom bærekraftig samhandling i tråd med trender og på tvers av kulturer og generasjoner. 


Turproduksjon og opplevelsesreiser (REIS)

I emnet får du innsikt i forbrukeratferd, ulike reisemotiver og hva som kjennetegner de ulike typer reisende. I tillegg er tema som kultur og turisme, sesongvariasjoner og reiselivsgeografi sentralt i emnet.  

Du vil lære planlegging og produksjon av turer gjennom å sette sammen reiselivselementer tilpasset kulturer og ulike typer kunder og reisende. 

Du vil jobbe aktivt med produksjon av turer, utarbeidelse og oppfølging av reiseplan, turistgeografiske beskrivelser av reisemål og ulike typer destinasjoner avhengig av årstider og sesonger. 

Hvordan du lykkes med å yte god service og skape et salg krever at du har kunnskap og ferdigheter i muntlig og skriftlig kundekommunikasjon, både på norsk og engelsk. 

Gjennom emnet vil du få innsikt i relevant lov og regelverk for turproduksjon og salg av reiselivstjenester. 

E-markedsføring og sosiale medier (REIS)

Du vil lære digital markedskommunikasjon som er viktig i forhold til det digitale landskapet for reiselivsnæringen. Du vil lære og utarbeide plan og produsere innhold for bruk i sosiale medier, både innenfor turproduksjon og markedsføring.

Innsikt i lovgivningen som regulerer e-markedsføring er sentralt. Videre vil du få innsikt i Google Analytics, Google Trends og SEO. Du vil utarbeide planer og produsere innhold for bruk i sosiale medier, nyhetsbrev, nettside/blogg, og andre digitale kanaler.  


Destinasjonsutvikling Norge (REIS)

Stadig flere turister kommer til Norge for å oppleve nordlyset, midnattssolen, majestetetiske fjellformasjoner, og de norske fjordene - naturens kunstverk. Det at mennesker søker etter autentiske naturopplevelser bidrar til reiselivets omstilling til mer bærekraftig turisme, destinasjoner og kvalitetsopplevelser.  

I dette emnet vil du få innsikt i hvor viktig turismen er for Norge. Gjennom emnet lærer du å skape lønnsomme reisemål. Du får innsikt i organisering, image- og merkevarebygging, analyse av ressurser, attraksjoner, destinasjonstyper, arrangementer, turisme og opplevelsesturisme. Vi tar også for oss suksessfaktorer og politikk med fokus på Innovasjon Norge sitt arbeid for å bygge og markedsføre merkevaren Norge. 

Bærekraftig reiseliv (REIS)

I emnet lærer du å skape et reiseliv og en reiselivsnæring som tar vare på dagens turister, uten å skade fremtidige generasjoners muligheter til å oppleve det samme. 

Vi skal gjennom dette emnet øke forståelsen for begrepet bærekraft innenfor reiselivsnæringen, noe som er viktig for den langsiktige konkurranseevnen. Det handler om å skape balanse mellom å bruke natur og kulturtilbud – og samtidig ta vare på ressursene. Vi skal fokusere på bærekraftige opplevelser og produkter som kommer både turisten og lokalbefolkningen til gode. 

Du vil lære om naturbasert turisme, ansvarlig turisme, grønn turisme og økoturisme, og historien bak utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. Videre fokuseres det på bærekraftig drift og miljømessige utfordringer. 

Du vil lære å forstå og anvende det globale booking- og reservasjonssystemet Amadeus for flybilletter, hotell og leiebil som benyttes av blant annet flyselskaper, reisebyråer og turoperatører i nesten 200 land over hele verden.  

Introduksjon til Amadeus (REIS)

Bookingsystemet Amadeus benyttes av de flest aktørene innenfor reiselivsnæringen både nasjonalt og internasjonalt.

Amadeus er et globalt reservasjonssystem for flybilletter, hotell og leiebil. Systemet brukes av over 100.000 reisebyråer verden over, og er det mest brukte reservasjonssystemet.

I emnet vil du få opplæring i hvordan man søker opp alternative reiseruter med ulike flyselskap, hva som kreves for å skape en booking, ulike former for prissetting, endringer av eksisterende reiser, tyde regler og forstå betydningen av dette, samt tilleggsprodukter og mersalg. Du lærer å tyde engelske fagutrykk/terminilogi som er viktige for å arbeide i bransjen.

Vi benytter «hands on» training noe som gjør undervisningen tilnærmet lik virkeligheten i et selger/ kunde forhold.

Etablering & reiselivsøkonomi (REIS)

Etablering og reiselivsøkonomi gir deg innsikt i det å etablere egen bedrift, hvilke offentlige krav og regler du må forholde deg, og ha forståelse for etiske prinsipper.  

Emnet gir deg innsikt i ulike selskapsformer, hvordan utforme forretningside, visjon, forretningsmodell og forretningsplan. Du får også kunnskap om regnskap og budsjett.  

For at bedriften skal lykkes over tid må vi se på lønnsomhet, kalkyle og prissetting samt faste og variable kostnader i forbindelse med produksjon og leveranse av produktet. Du vil lære å utarbeide dekningspunktanalyse som blant annet brukes for å beregne hvor mange du må ha med på ulike turer for å gå med overskudd.  

Du vil lære å bruke grunnleggende Excel

Fakta om studiet

Studienavn: Reiselivskoordinator

Studiested: Oslo, Fredrikstad og Trondheim

Oppnådd tittel: Reiselivskoordinator

Varighet: 1 år heltid

Oppstart: Oslo 30. august, Fredrikstad 2. september og Trondheim 30. august

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja, både for stipend og lån

Pris: kr. 51 400,- per semester (halvår) inkludert studieturer, Amadeus-kurs og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Reiselivskoordinator

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png