En solid og anerkjent skole med lang fartstid

Norges Fagakademi sin visjon er "Et sted hvor trygghet og kunnskap gir grobunn for nye drømmer!"  

Norges Fagakademi er en anerkjent skole som i mer enn 25 år har utdannet fagfolk til privat og offentlig sektor. Vi leverer yrkesrelevante utdanninger og kurs, tilpasset markedets behov for kompetanse. Våre utdanninger er innenfor fagområdene Regnskap, Lønn, HR, Reiseliv og IT/Nettverk/Skyadministrasjon. 

Vårt mål er å være best på personlig veiledning og oppfølging, og vi er opptatt av at du som student opplever trivsel og læring og et tilfredsstillende arbeids- og læringsmiljø gjennom studietiden.  Norges Fagakademi har velfungerende studieadministrative tjenester og studentveiledning for våre søkere og studenter.  

Utdanningene er godkjent for stipend og lån i LånekassenEtter fullført og bestått fagskoleutdanning vil du få utstedt vitnemål med studiepoeng. Disse utdanningene er kategorisert som Høyere yrkesfaglig utdanning, og er akkreditert av NOKUT som kvalitetssikrer all høyere utdanning i Norge. 

I tillegg utdanner vi kontoradministrativt personell for helsesektoren. Vi skreddersyr også kurs for næringslivet i samarbeid med våre samarbeidspartnere. Vi tilbyr både sted- og nettbaserte utdanningsformer, begge med tett oppfølging av faglærer. 

Skolen har et velfungerende studentdemokrati med medlemskap i ONF. Skolens studentombud er tilgjengelig for studentene ved behov. 

Skolen har avdelinger i Oslo, Fredrikstad og Trondheim. 

VIKfoto-Fredrikstad-FagAkademi-32206.jpg

Hva er en fagskole?

En fagskoleutdanning en praktisk rettet utdanning som er tilpasset arbeidslivets krav til kompetanse. Undervisningen ved en fagskole er praktisk rettet, og man fokuserer på utførelse av arbeidsoppgaver slik disse vil utføres i en bedrift. Fagskoleutdanninger er direkte jobbkvalifiserende, og man skal etter fullført utdanning kunne utføre arbeidsoppgavene uten behov for ytterligere kvalifisering/opplæring. Dette innebærer at man etter fullført utdanning innehar kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til bruk direkte ut i jobb. 

Vår erfaring er at våre studenter kommer raskt i relevant jobb etter endt utdanning. En fagskole er en Høyere yrkesfaglig utdanning, og du får fagskolevitnemål med studiepoeng når du har fullført og bestått.

Her kan du se vår forskrift.