Fakta om studiet

Studienavn: Nettverksadministrator med design

Studiested: Fredrikstad og Oslo

Oppnådd tittel: Nettverksadministrator med design

Varighet: 1 år heltid

Klasseromsbasert (heltid): kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Nettbasert m/lærer (deltid) - kl 17:00 - 21:00 1 kveld pr ukepå torsdagskvelder + 2 helgesamlinger hvert semester

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid

31.08.23

Fredrikstad

Heltid

06.09.23

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid
Deltid

07.09.23
06.09.23

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke.

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolen plattform 2-3 dager per uke kl. 09:00-14:30 + to samlinger over to dager (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolen plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to helgesamlinger hvert semester (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 51.400,- per semester for heltidsutdanningen, og kr. 25.700,- per semester for deltidsutdanningen. Totalpris for utdanningen kr. 102.800,-. Opptaksgebyr kr. 1.800,- og lærebøker kommer i tillegg. 

Opptakskrav Nettverksadministrator

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Nettverksadministrator – Lær IT ved å praktisere IT

Studiet Nettverksadministrator med design er praktisk rettet, og gjennom opplæringen trenes studentene i installasjon, administrasjon og drift av servere og nettverk i klasserommet. I tillegg opparbeider studentene tilstrekkelig kompetanse til å foreta gode og relevante behovsanalyser som grunnlag for gjennomføring av IT-arbeid i bedrifter. 

Gjennom studiet fokuserer vi på at du opparbeider deg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter tilknyttet IT-sikkerhet. Næringslivet etterspør oppdatert kompetanse på IT-sikkerhetsløsninger, og gjennom kombinasjon av teoretiske gjennomganger og praktisk trening opparbeider studentene nødvendige kunnskaper og ferdigheter i design av relevante sikkerhetsløsninger, samt konfigurering og implementering av konkrete sikkerhetstiltak. Du blir også trent i teamarbeid, og vil kunne gjennomføre konstruktivt arbeid som del av et team.

IT-løsningene er i kontinuerlig utvikling og gjennom studiet fokuseres det derfor på hvordan du som utøver av IT-rettet arbeid kontinuerlig må oppdatere din kompetanse for å være relevant. Du vil derfor få god oversikt over kilder for kompetanseoppdatering innenfor de ulike områdene studiet omhandler.

Studiet er utformet med basis i Windows- og Cisco-teknologi, og gir grunnlag for gjennomføring av flere sertifiseringer. 

Norges Fagakademi er akkreditert som Cisco NetWorking Academy noe som innebærer at du får tilgang til Ciscos egne nettbaserte løsninger i tillegg til skolens egen Cisco-lab. 

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver. Studentene gjennomfører installasjon og drift av nettverk i skolens virtuelle servermiljø. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, virkelighetsnære prosjekter etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Jobbmuligheter

Jobbmulighetene etter fullført studium er mange og kvalifiserer for en rekke jobber som nettverksadministrator, nettverksdesigner, driftskonsulent, systemkonsulent eller systemansvarlig i små og mellomstore bedrifter. Mange av våre tidligere studenter jobber også som en del av et driftsteam eller en konsulentgruppe i store virksomheter. Studiet og arbeidet med dette gir deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som legger grunnlaget for å bli en viktig ressursperson i en IT-avdeling eller et IT-selskap.

Siden studiet og pensum i dette er utformet i tråd med MS Windows og Cisco sine krav er jobbmulighetene også gode i utlandet og i store internasjonale selskaper.

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for bedriften fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuelt skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Du kan lese mer om opptakskravene til Nettverksadministrator på denne linken.

Påbygg til Bachelor - Computer Systems and Network Engineering

1 år ved Norges Fagakademi + 2 år ved Solent University i Southampton UK

Norges Fagakademi har avtale med Solent University i Southampton som muliggjør at uteksamierte studenter fra utdanningen Nettverksaministrator kan søke seg inn på 2. året av en 3-årig bachelorutdanning ved Solent. Du kan altså søke om direkte opptak til 2. året av bachelorprogrammet Computer Systems and Network Engineering når du har fullført og bestått utdanningen Nettverkadministrator ved Norges Fagakademi. Vær oppmerksom på at det stilles noen tilleggskrav i forhold til blant annet snittkarakter fra utdanningen Nettverksadministrator, og at søkere til Solent må ha generell studiekompetanse.

I de to siste årene ved Solent University jobber du med faget innenfor en mer akademisk ramme. Her etablerer du en større dybde i din forståelse av fagområdet. Les mer om utdanningen på Solents nettside på på denne linken.

Solent har en egen nettside med informasjon til norske studenter, du finner siden på denne linken.

Oversikt over emner i studiet

Nettverksteori (IT)

Networking beginner.jpg

Etter dette emnet skal du ha fått kunnskaper og ferdigheter til å kunne koble sammen PCer og sette opp et enkelt nettverk med klienter. Du vil kjenne til begreper som DHCP/DNS, deling, protokoller og du får også en innføring i OSI modellen, selve grunnlaget for all datakommunikasjon. 

Dette emnet er spesielt viktig for deg som ikke har den grunnleggende kompetansen om hvordan et nettverk fungerer, eller hva som kreves for at det skal være en sikker og effektiv kommunikasjon mellom datamaskiner. 

Kompetansen du får i emnet nettverksteori føres videre inn i de mer programvarespesifikke fagene i studiet.

Windows 10 klient (IT)

W10 bok.jpg

Gjennom emnet Windows 10 klient skal du få kompetansen til å installere, drifte og ta ansvar for Windows 10 klienter i et profesjonelt driftsmiljø.

Når du har fullført dette emnet skal du ha fått de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å installere Windows klienter i et profesjonelt driftsmiljø. Du skal ha tilstrekkelig kompetanse til å automatisere installasjonen av Windows klienter i en bedrift, blant annet ved tilpasning av Image, masseutrulling av klienter og bruk av Windows Deployment Services.

Bøkene vi bruker i de ulike Windows-fagene kommer fra Microsofts eget forlag, Microsoft Press. Innholdet i emnet er derfor til enhver tid oppdatert.Windows server 2019 - del 1 (IT)

Gjennom emnet vil du få grunnleggende kompetanse innen installasjon og førstegangsoppsett av Windows server 2016, både med og uten Microsofts katalogteknologi "Active Directory". 

I dette emnet får du kunnskaper og ferdigheter i sentrale tema rundt Windows server 2016. Det hele starter med installasjon og oppsett av enkle filservere, og videre lærer du installasjon av Active Directory. Oppsett av filrettigheter, brukere  og administrasjon ved hjelp av Group Policy Object (GPO) er sentralt i emnet. Du får kunnskaper og ferdigheter til å installere og drifte servere i Active Directory domener både i teori og praksis. Gjennom faget jobber vi mye i praksis i klasserommet med drift og installasjon av egne servere i et virtuelt miljø. Pensumet og boken vi bruker kommer fra Microsoft Press, og er også tilpasset en Windows sertifiseringstest i temaet.

Bøkene vi bruker i de ulike Windows-fagene kommer fra Microsofts eget forlag, Microsoft Press. Innholdet i emnet er derfor til enhver tid oppdatert.

Windows server 2019 - del 2 (IT)

Gjennom dette emnet får du kompetansen til å drifte mer avanserte serverløsninger med Windows Server 2016 og Active Direcrtory. Du får også kompetansen til å installere og drifte andre nødvendige nettverkskomponenter i et moderne nettverk.

I dette emnet får du kunnskaper og ferdigheter til å installere og administrere sentrale nettverkskomponenter i et Windows Server 2016 miljø. Du vil blant annet beherske oppsett av DNS, DHCP og avansert nettverkskonfigurasjon. Sertifikattjenester og Active Directory Certificate services er også tema som berøres i emnet. Gjennom faget jobber vi mye i praksis i klasserommet med drift og installasjon av egne servere i et virtuelt miljø. 

Bøkene vi bruker i de ulike Windows-fagene kommer fra Microsofts eget forlag, Microsoft Press. Innholdet i emnet er derfor til enhver tid oppdatert.

Microsoft Windows klient teknologi/skybasert programvare (IT)

Office 365 bok.jpg

Gjennom emnet skal du få generell kompetanse og forståelse av hva det innebærer og drifte og supportere skybaserte miljø i en bedrift.

Skybasert programvare, oppsett og administrasjon er kunnskaper og ferdigheter du har etter å ha gjennomført dette emnet. Spesielt Microsoft Office 365 er sentralt. Di vil få ferdighter til å sette opp et enkelt og fullt fungerende oppsett i Microsoft Office 365.

Emnet fokuserer på en nettverkadministrators behov for å sette opp et fungerende miljø i en bedrift og studentene jobber mot demo versjon av skybasert programvare, slik det gjøres i praksis.Microsoft SQL server 2016 (IT)

SQL bok.jpg

Gjennom dette emnet får du kunnskaper og ferdigheter til å installere og administrere en Microsoft SQL server. 

Du får kompetanse i oppsett av databaser og bruk av Transact SQL til administrative oppgaver. Etter at du har fullført emnet skal du ha tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å konfigurere en server som er både sikker og har ytelse nok til avanserte databaser for bedrifter i et profesjonelt miljø. 

Bøkene vi bruker i de ulike Windows-fagene kommer fra Microsofts eget forlag, Microsoft Press. Innholdet i emnet er derfor til enhver tid oppdatert.

Publiseringsløsninger med WordPress (IT)

wordpress-logo-notext-rgb.png

Gjennom dette emnet vil du få kompetansen til å installere og sette opp en fullverdig WordPress-løsning med blogg, webside, skjemaløsning med mer.

WordPress er verdens mest benyttede CMS-system (Content Management System). I emnet får du kunnskaper og ferdigheter til å sette opp og installere et fullverdig system med nettsider. Du får praktisk kompetanse i emnet ved at du skal implementere og installere din egen server med nettsider og struktur. Merk at temaet ikke krever noen programmeringskunnskaper. Du jobber praktisk gjennom temaet. 

Etter fullført tema vil du i tillegg ha kompetanse til å benytte moderne søkemotorteknologi som Google AddWord og Google Analytics.

Cisco del 1 (IT)

Introduction to Networks

Cisco networking academy.png

I dette emnet får du kompetansen til å installere og sette opp Cisco utstyr. Du får også kompetanse i å benytte den virtuelle programvaren Packet Tracer.

Dette emnet tar for seg nettverksteori som et grunnlag for videre påbygging. Dette innebærer en innføring i datakommunikasjon, i form av OSI-modellen, og forståelse og beregning av IP-adresser i IPv4 og IPv6.

Fredrikstad FagAkademi er som en av veldig få skoler i Norge akkreditert som Cisco NetWorking Academy, og du som student får dermed blant annet tilgang til Ciscos egen nettbaserte løsning. 

Cisco del 2 (IT)

Routing and Switching Essentials

Cisco networking academy.png

I dette emner får du kompetansen til å installere og drifte Cisco utstyr og Ciscos eget operativsystem. Du får også kompetansen til å benytte den virtuelle programvaren "Packet Tracer". 

Dette gir deg ferdigheter og kunnskaper innen grunnleggende ruting og svitsjing, i form av praktiske øvelser i oppsett av statisk ruting, og dynamiske rutinprotokoller. I tillegg dekkes viktige tjenester som virtuelle LAN (VLAN), DHCP for administrasjon av IP-adresser, LLDP og CDP for kartlegging av enheter, samt TFTP for sikring av konfigurasjon og operativsystemer.

Fredrikstad FagAkademi er som en av veldig få skoler i Norge akkreditert som Cisco NetWorking Academy, og du som student får dermed blant annet tilgang til Ciscos egen nettbaserte løsning. 

Presentasjonsteknikk og kommunikasjon (FELLES)

I dette emnet vil du få kunnskaper og kompetanse om hvordan du skal planlegge og gjennomføre en god presentasjon. Spesielt vil fokus være rettet mot bruk av ulike virkemidler for å nå de målene du har satt deg.

Praktisk case og prosjektarbeid (IT)

VIKfoto-Fredrikstad-FagAkademi-38117.jpg

Gjennom arbeidet med prosjektoppgavene skal du og din medstudenter få kompetanse i å planlegge, implementere og beskrive en nettverk og serverløsning for en fiktiv bedrift. 

Utfordringene i de ulike oppgavene vil endres og økes i nivå utover i studiet. For å sikre at oppgavene er praktiske og relevante får dere beskrevet et scenario og skal gjennomføre hele prosjektet fra A til Å. Selve installasjonen av serverløsningene gjøres på skolens virtuelle driftsmiljø.

De praktiske oppgavene spenner over de fleste temaene i studiet, og skal gi deg de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen du trenger for gjennomføre et virkelig prosjekt for en bedrift.

Obligatoriske prøver / eksamen (IT)

Obligatoriske prøver

Alle obligatoriske prøver, prosjekter og eksamen må være fullført og bestått for å kunne få vitnemål. 

For å oppnå bestått (eller karakteren A-E) må en ha mer enn 40 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Karakteren F = stryk 

Eksamensformer

Innenfor IT bransjen er elektronisk testing for lengst den aksepterte testformen. I studiet Nettverksadministrator er det en kombinasjon av tester og prosjektoppgaver du skal gjennom og bestå for å motta fagskolevitnemålet. Da får du samtidig kompetansen du trenger i forhold til å gjennomføre elektroniske tester for å oppdatere deg videre i din karriere, noen som er viktig innen bransjen.

Det er en avsluttende elektronisk test med karakter i hvert enkelt IT-emne i Windows fagene og Cisco. De andre fellesfagene har egne individuelle teoretiske, praktiske eller små caseoppgaver som vurdering for bestått.

Kan jeg ta sertifiseringstester i tillegg?

Ja, det kan du. Siden vårt studie er oppdatert til den programvaren som benyttes i dag, kan du ta flere ulike sertifiseringstester fra Microsoft og Cisco. Dette er frivillige, og du melder deg selv opp til testene. Ved å ta tester kan du oppnå titler som Microsoft Certified Professional (MCP), Microsoft Technology Associate (MTA) med flere. Det er viktig å merke deg at du ikke trenger disse sertifiseringene for å oppnå vitnemål. Det er opp til den enkelte student om du ønsker å ta tester, og du kan også ta dem etter at du har begynt i jobb. Disse sertifiseringstestene er vanlig å benytte i IT-bransjen i dag, spesielt innenfor konsulentbransjen. Alle som arbeider innen IT er godt kjent med dem og vet hva de betyr. Pensumet i fagene hvor det finnes relevante tester er tilpasset sertifiseringene og leverandørenes krav.

Fakta om studiet

Studienavn: Nettverksadministrator med design

Studiested: Fredrikstad og Oslo

Oppnådd tittel: Nettverksadministrator med design

Varighet: 1 år heltid

Klasseromsbasert (heltid): kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Nettbasert m/lærer (deltid) - kl 17:00 - 21:00 1 kveld pr ukepå torsdagskvelder + 2 helgesamlinger hvert semester

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid

31.08.23

Fredrikstad

Heltid

06.09.23

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid
Deltid

07.09.23
06.09.23

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke.

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolen plattform 2-3 dager per uke kl. 09:00-14:30 + to samlinger over to dager (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolen plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to helgesamlinger hvert semester (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 51.400,- per semester for heltidsutdanningen, og kr. 25.700,- per semester for deltidsutdanningen. Totalpris for utdanningen kr. 102.800,-. Opptaksgebyr kr. 1.800,- og lærebøker kommer i tillegg. 

Opptakskrav Nettverksadministrator

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png