Opptakskrav - både for deg med og uten fullført og bestått videregående utdanning

Hvis du er en av de som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil.  Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.   

Du kan søke direkte opptak på studie basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut i fra realkompetanse for fagskoler.  Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av event. utdanning og erfaring. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter.  

Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Direkte kvalifisert for opptak

Opptakskravet er Generell studiekompetanse eller følgende fagbrev:  

Servitørfaget, Salgsfaget, Resepsjonsfaget, Reiselivsfaget, Sikkerhetsfaget, Kontor- og administrasjonsfaget, Kokkfaget, Institusjonskokkfaget, Ernæringskokkfaget, Bakerfaget, Konditorfaget, Ferskvarehandlerfaget, Sjømathandlerfaget eller Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering:

  • Eventuelle kurs/-utdanninger eller forhold som gir relevant kompetanse eller kvalifikasjoner i forhold til opptak på formelt grunnlag. En helhetlig vurdering av kvalifikasjoner, erfaringsbakgrunn, kompetanse, karakterer og relevant arbeidserfaring vil da bli gjort. Læringsutbyttebeskrivelsene legges til grunn.
  • Minimumsalder for opptak på grunnlag av realkompetanse er at søker fyller 23 år i søknadsåret.

Eksempler på hva som kan anses som relevant realkompetanse er:

Eksempler på relevante arbeidserfaring:

Arbeidserfaring fra restaurant, skjenkested/bar eller annen servering eller drift av service-, serverings- eller overnattingssted.

Annen erfaring, som for eksempel tillitsverv og annen kompetanse fra organisasjonsarbeid og fritidsaktiviteter, kan også være relevant. 

Eksempler på relevante utdanninger/kurs innenfor:

Påbegynte, men ikke fullførte videregående utdanningsprogram fra for eksempel Restaurant og matfag eller Salg, service og reiseliv, eller kurs hos Barakademiet eller Barskolen. Annen realkompetanse kan være vinsmakerkurs eller lignende som har gitt kompetanse innenfor fagområdet.