Det er ingen absolutte opptakskrav til denne utdanningen, men søkere må fylle 19 år i løpet av oppstartsåret. 

Søkere bør ha gode norskkunnskaper. De fleste arbeidsgivere vil stille krav om dette ved ansettelse, og vi forbeholder oss derfor retten til å ikke ta opp søkere som åpenbart vil få utfordringer med å skaffe seg jobb som følge av manglende norskkunnskaper.  

Oppstart i februar og september.