Opptakskrav - både for deg med og uten fullført og bestått videregående utdanning

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuell skole, jobb, relevante fritidsaktiviteter etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.   

Du kan søke direkte opptak på utdanningen basert på fullført og bestått videregående opplæring innenfor følgende utdanningsprogrammer: 

 • Elektro og datateknologi
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Studieforberedende utdanningsprogram Medier og kommunikasjon
 • Tidligere tilsvarende utdanningsprogrammer som IKT-servicefag og Elektrofag

Fullført annen videregående opplæring eller generell studiekompetanse vil også kunne kvalifisere til opptak dersom du i tillegg har relevant realkompetanse.

Søkere som fyller 23 år i løpet av søknadsåret, og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Her vurderes annen norsk eller utenlandsk utdanning, arbeidserfaring og annet som kan være relevant, for eksempel påbegynt, men ikke fullført videregående opplæring eller relevante kurs innenfor IKT.

 Relevant realkompetanse kan være:

 • IT-utdanning fra fagskole/høgskole/universitet
 • erfaring fra arbeid med katalogtjenester i et nettverk
 • erfaring med brukeradministrasjon og organisering av nettverkstjenester til brukere
 • erfaring i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon ved anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold av IKT-systemer
 • erfaring med bruker- og driftsstøtte, service og samhandling med brukere og leverandører av IKT-systemer og -tjenester
 • erfaring i dokumentasjon, veiledning og problemløsning
 • relevant praksis fra salg av IT-relaterte hard- eller softwareprodukter
 • ansvarlig for nettsted, utvikling av nettsider, blogger etc
 • bruk av PC/internett/skytjenester på jobb eller som hobby/privat
 • programmer, drift av nettverk

 Listen er bare eksempler, og annen kompetanse kan også gi grunnlag for opptak

Opptaksprøve

Formålet med opptaksprøven er å sjekke ut om søkeren har tilstrekkelige engelskkunnskaper for oppstart på studiet da faglitteraturen i hovedsak foreligger på engelsk. Opptaksprøven avlegger søkeren elektronisk over internett, og lenken til denne får søker av oss når han/hun for øvrig er klarert for opptak.