Opptakskrav - både for deg med og uten fullført og bestått videregående utdanning

Hvis du er en av de som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil.  Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.   

Du kan søke direkte opptak på studie basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut i fra realkompetanse for fagskoler.  Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av event. utdanning og erfaring. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter.  

Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Direkte kvalifisert for opptak

Kandidater som har fullført og bestått videregående utdanning, både generell studiekompetanse eller annen videregående utdanning er direkte kvalifisert for opptak.

Opptak med vurdering av realkompetanse

Har du ikke en fullført og bestått videregående utdanning, kan du dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret vurderes etter realkompetanse. Med realkompetanse menes den kunnskapen du har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeide, organisasjonsarbeide, utdanning eller på andre måter. 

Søknaden vil da bli vurdert av skolens opptaksråd i hvert enkelt tilfelle.

Alle har krav på å få vurdert sin søknad etter realkompetanse dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret.

Utdanning som kan telle for opptak etter realkompetanse:

  • Annen utdanning både norsk og utenlandsk. Merk at dersom du mangler fag fra videregående skole kan du fortsatt søke med realkompetanse.
  • Norsk eller utenlandsk høyere utdanning

Noen eksempler på realkompetanse som kan gjøres tellende for opptak til Nettverksadministrator med design:

Relevant realkompetanse – arbeidserfaring:
  • IT nettverk, IT-service, Call center
  • Tele elektronikk, svakstrøm, prosess styringsverktøy
  • Salgsarbeide innenfor teknologi
Relevant realkompetanse – utdanning/kurs:
  • Kurs innen IT relaterte fag og PC bruk
  • Påbegynt, men ikke fullført videregående opplæring kan også vurderes. Det er spesielt viktig i dette studiet å kunne lese engelsk, da litteraturen som benyttes ikke er oversatt til norsk.
Relevant realkompetanse – annet:
  • Utviklet egne hjemmesider, blogger o.l.
  • Etablering av mindre nettverk, installasjon av PCer, programvare o.l.
  • Arbeide eller ulønnet arbeide for lag/forening innenfor relevante fagområder