Opptakskrav

 Se generelle opptakskrav i Norges Fagakademi sin lokale forskrift. (jf. fagskoleforskriften § 7)

 For Regnskapscontroller gjelder følgende tilleggskrav:

 

Opptak på formelle kvalifikasjoner:

Fullført og bestått videregående skole innenfor følgende utdanningsprogrammer:

 • Service og samferdsel
  • Salg, service og sikkerhet, Kontor- og administrasjonsfaget
  • Språk, samfunnsfag og økonomi eller Realfag, Påbygging til generell studiekompetanse
 • Studiespesialisering (språk, samfunnsfag og økonomi)
 • Generell studiekompetanse
 • Andre programområder, eventuelt andre kurs/-utdanninger eller forhold som gir relevant kompetanse eller kvalifikasjoner i forhold til opptak på formelt grunnlag. En helhetlig vurdering av kvalifikasjoner, erfaringsbakgrunn, kompetanse, karakterer og relevant arbeidserfaring vil da bli gjort.

 

Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering:

 • Læringsutbyttebeskrivelsene legges til grunn.
 • Minimumsalder for opptak på grunnlag av realkompetanse er at søker fyller 23 år i søknadsåret
 • Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2
 • Arbeidserfaring fra fagområdene regnskap, lønn, økonomi, saksbehandling, arkiv, generelle administrative funksjoner etc.
 • Søker har hatt stillinger som sekretær, prosjektleder/-medarbeider, butikkleder,
 • Utdanning/kurs innenfor eksempelområdene sammen med arbeidserfaring
 • Påbegynt, men ikke fullført relevant videregående opplæring
 • Regnskaps-, økonomi, kassereroppgaver innenfor frivillig /humanitært arbeid

Eksempler på hva som kan anses som relevant realkompetanse er:

 

 • Arbeidserfaring fra fagområdene regnskap, lønn, økonomi, saksbehandling, arkiv, generelle administrative funksjoner etc.
 • Søker har hatt stillinger som sekretær, prosjektleder/-medarbeider, butikkleder,
 • Utdanning/kurs innenfor eksempelområdene sammen med arbeidserfaring
 • Påbegynt, men ikke fullført relevant videregående opplæring
 • Regnskaps-, økonomi, kassereroppgaver innenfor frivillig /humanitært arbeid