Hvis du er en av dem som mangler studiekompetanse eller ikke har fullført videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg og send oss relevante papirer som bekrefter skole-, jobberfaring etc. Vi vil da vurdere din søknad med basis i innsendte papirer. Dersom vi har behov for ytterligere dokumentasjon vil vi ta kontakt med deg. En søknad er helt uforpliktende for deg.

Du kan søke direkte opptak på studiet basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller søke med realkompetansen din. Realkompetansen er all erfaring du har opparbeidet fra jobb, utdanning, frivillig arbeid o.l. Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du minimum fyller 23 år i opptaksåret. 

Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter. Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert. Les mer om opptakskravet under de ulike studieretningene.