Du kan søke direkte opptak på utdanning basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut i fra realkompetanse for fagskoler.  Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av event. utdanning og erfaring.

Mangler du fullført og bestått videregående utdanning?

Hvis du er en av de som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på den utdanningen du ønsker, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.   

Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.